Nyhed

Ny forskning skal styrke studerendes læring

Fem projekter inden for forskning i læring og uddannelseskvalitet får samlet 20 millioner kroner af Danmarks Frie Forskningsfond til at finde metoder til at styrke kvaliteten på de videregående uddannelser.

Hvordan hjælpes universitetsstuderende til at læse struktureret og tilegne sig viden? Hvordan uddanner man empatiske læger? Hvordan fremmer man entreprenørskab på de videregående uddannelser?

Sådan lyder tre af de spørgsmål, som forskere med finansiering fra Danmarks Frie Forskningsfond skal undersøge nærmere.

Forskningsprojekterne finansieres gennem tematiske midler, der som noget nyt uddeles af Danmarks Frie Forskningsfond i 2018.

I 2018 har fonden fået til opgave at uddele 103 millioner kroner til tematisk forskning, der uddeles inden for fire politisk fastsatte områder, hvoraf forskning i læring og uddannelseskvalitet er ét af temaerne, og hvortil der på forskningsreserven er afsat 20 millioner kroner.

I den anledning har fondens bestyrelse nedsat det faglige udvalg DFF | Tematisk forskning - Læring og uddannelseskvalitet - blandt andet med deltagelse af udenlandske fageksperter.

Se hvem der er i udvalget her


Udvalget har ud af 35 behandlede ansøgninger valgt at støtte fem perspektivrige forskningsprojekter. Ud over høj kvalitet i projekterne er der i udvælgelsen også lagt vægt på et anvendelsesperspektiv.

Fakta om projekterne

• Bo Christensens forskningsprojekt Designerly ways of teaching for entrepreneurship in higher education. Projektet udføres i et samarbejde mellem Copenhagen Business School og VIVE og VIA University College.

• Anne Skorkjær Binderkrantz' forskningsprojekt The Impact of Gender on Teaching Evaluations in Danish Higher Education. Projektet udføres i et samarbejde mellem Aarhus Universitet og VIA University College.

• Sarah Bro Trasmundis forskningsprojekt How do University College Students Read? A Cognitive Ethnography Study. Projektet udføres i et samarbejde mellem Syddansk Universitet og University of Texas samt University of Stavanger.

• Jens Søndergaards forskningsprojekt Empathy during medical education - does it change over time? Projektet udføres i et samarbejde mellem Syddansk Universitet Witten/Herdecke University in Germany.

• Hanne Kirstine Adriansens forskningsprojekt Geographies of Internationalisation. Projektet udføres i samarbejde mellem Aarhus Universitet og Københavns Universitet.

Se bevillinger og kort beskrivelse af projekterne her
5. november 2018

Foto: Marvin Meyer @ Unsplash.com