Nyhed

Nyt opslag af midler til fri og nybrudsskabende forskning

Danmarks Frie Forskningsfond offentliggør nu sit opslag til støtte af original, fri forskning for efteråret 2022 og foråret 2023. Med pengene ønsker fonden at være med til at sikre kapacitetsopbygningen af dansk forskning, og samtidig skabe mulighed for reelle nybrud i forskningen.

Forskere med ideer til original og nytænkende forskning kan godt begynde at notere datoer i kalenderen. Danmarks Frie Forskningsfond uddeler hvert år ca. 1,5 mia. kr. til originale, perspektivrige forskningsideer af ypperste kvalitet, der er udtænkt og igangsat af forskerne selv. Og med det nye opslag bliver fristerne for at søge forskningsmidler for det kommende år offentliggjort.

»Det er i den frie og originale forskning, at nybrud opstår. Det er her vi får nye indsigter, ny viden og bliver klogere på verden omkring os. Forskningsmiljøerne yder en stor indsats til gavn for hele samfundet, og det er herfra, vi får nogle af de væsentligste brikker til at løse nogle af de globale samfundsudfordringer. Nogle projekter giver bud på løsningerne her og nu, mens andre giver værdifulde inputs til videre forskning og udvikling. Derfor glæder vi os til at se og læse forskernes mange originale ansøgninger og forskningsidéer,« siger Maja Horst, bestyrelsesformand for Danmarks Frie Forskningsfond.

Se det fulde opslag her - E2022 og F2023

See English call here – A2022 and S2023


Skærpede krav til ansøgere

I det nye opslag har DFF indført skærpede krav til, hvilke formalia der skal overholdes, for at en ansøgning bliver behandlet i de faglige råd. Det er bl.a. indskærpet, at projektbeskrivelse og ansøgers CV skal overholde krav til både maksimale antal anslag og sider. Overholdes dette ikke, vil ansøgningen blive afvist uden yderligere behandling.

Forskere kan søge om midler til forskningsprojekter, der kan udføres ved internationale forskningsmiljøer som DFF-International Postdoc, til eliteprogrammet Sapere Aude: DFF-Forskningsleder og til nye forskningsidéer gennem programmerne DFF-Forskningsprojekt 1 og det lidt større DFF-Forskningsprojekt 2 eller en række mindre virkemidler under flere af Danmarks Frie Forskningsfonds faglige forskningsråd. Opslaget gælder ansøgninger, der indsendes til ansøgningsfristerne efterår 2022 (E2022) og forår 2023 (F2023).

Med bevillinger på 3,3 mio. kr. i gennemsnit får forskere mulighed for at afprøve deres idéer, og med opslaget prioriteres der midler til fri forskning i alle dele af den videnskabelige verden til gavn for samfundet som hele.

Fakta om Danmarks Frie Forskningsfond:

  • I 2022 år uddeler DFF ca. 1,5 mia. kr. til fri og tematisk forskning.
  • 435 forskere fik bevillinger i 2021 til ny og banebrydende forskning. I 2022 forventer fonden, at nogenlunde samme antal opnår en bevilling til at forfølge deres gode idéer til gavn for dansk forskning.
  • Danmarks Frie Forskningsfond modtager årligt ca. 3.000 ansøgninger.
  • Fonden forventer at kunne udmønte knap 1,5 mia. kr. i 2023.

Yderligere oplysninger:

  • Bestyrelsesformand Maja Horst, e-mail: majho@dtu.dk
  • Områdeleder Lisbeth Eilersgaard Christensen, tlf. +45 72 31 8417, e-mail: lec@ufm.dk
  • Specialkonsulent Karen Marie Bjørnstrup Vølund, +45 72 31 89 31, e-mail: kmbv@ufm.dk
  • Presse- og kommunikationsmedarbejder Berit Bader Lemming, +45 72 31 95 08, e-mail: bbl@ufm.dk

9. juni 2022