Nyhed

Otte nye ph.d.-studerende får 20,5 millioner kroner til forskning uden for universiteterne

Danmarks Frie Forskningsfond støtter de kommende forskere, der blandt andet skal forske i Kinas klimatilpasningspolitik, militærets brug af innovative teknologier og stedbaseret læsning i grundskolen.

Stedbaseret læsning handler om at tage eleverne ud af klasseværelserne for i stedet at læse i rum, hvor handlingen i læseteksten finder sted. Tidligere studier viser, at undervisningsformen blandt andet styrker børnenes motivation, læring og bevægelse. Alligevel anvendes stedbaseret læsning primært i indskolingen og mellemtrinet.

Derfor vil Dorte Vang Eggersen fra VIA University College forske i, hvordan stedbaseret læsning som læringsmetode i højere grad kan bruges i udskolingen, så også de ældre grundskoleelever kan drage fordel af undervisning uden for klasselokalerne.

Forskningen bliver til med støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond, der hvert år uddeler en række ph.d.-stipendiater til forskning uden for universiteterne.

Ved denne uddeling får i alt otte nye ph.d.-studerende samlet 20,5 millioner kroner gennem virkemidlet fra fonden.


Innovativ teknologi og militær succes

Moderne teknologier så som 3D-printning, kunstig intelligens og robotter er i fuld gang med at ændre måden, hvorpå krige bliver ført. Det stiller krav til militære organisationers evne til at tilpasse sig den teknologiske udvikling.

Laura Hollænder Schousboe fra Forsvarsakademiet vil derfor forske i, hvordan politiske beslutningstagere og militære organisationer mest hensigtsmæssigt kan tilpasse sig nutidens revolutionerende teknologiske udvikling.


Kina som frontløber i klimatilpasningspolitik

I den globale arena er Kina en vigtig aktør inden for klimatilpasningspolitik. Boukje Boerstra fra Dansk Institut for Internationale Studier skal forske i, hvordan de lokale regeringer og lokalsamfund påvirkes af Kinas klimatilpasningspolitik.

Som eksempel illustrerer netop Kina både de sociale og politiske udfordringer, der er omkring tilpasning til klimaforandringerne, forklarer Boukje Boerstra.

Se, hvem der modtager bevilling til forskeruddannelse uden for universiteterne her

29. juni 2018