Nyhed

Reserveforlig styrker excellenceforskning

Alle Folketingets partier har indgået forlig om fordeling af forskningsreserven og står samlet bag en vækst i de frie midler. 262 millioner kroner tilføres Danmarks Frie Forskningsfond og styrker bl.a. elitesatsningen DFF: Sapere Aude Forskningsleder og forskning i digitale teknologier, kunstig intelligens m.v. – Vigtigt at vækstlaget af idéer trives, siger bestyrelsesformand Peter Munk Christiansen.

Partierne har indgået forlig om at sikre 262 millioner kroner til Danmarks Frie Forskningsfond af en samlet reserve på 1.394 millioner kroner, som forhandles i tillæg til forskningsbudgettet på finansloven.

55 millioner kroner er øremærket videreførelsen af elitesatsningen DFF: Sapere Aude Forskningsleder og DFF-Dansk ERC-støtteprogram, og yderligere 77 millioner kroner supplerer det finanslovsforslag til fri forskning på 963,5 millioner kroner, som foreligger. I alt står fonden til at udmønte 1.095,5 millioner kroner til fri forskning på forskellige karrieretrin i 2019.

Derudover skal fonden løfte opgaven med at udmønte 80 millioner kroner til forskning i digitale teknologier (kunstig intelligens m.v.) og 50 millioner kroner til FORSK2025-området Mennesker og samfund. Eksempelvis kan der udmøntes midler til forskning i barnets 1000 første dage, skatteunddragelse og bedre viden om kvindelige forskeres karriereveje.

Flere frie midler
Forliget opprioriterer de frie midler med samlet 34 millioner kroner i forhold til udspillet i august.

Fonden gik ud af finanslovsåret 2018 med 1.178,4 millioner kroner på budgettet. Herfra kunne trækkes 105 millioner kroner til tematiserede områder med ophæng i Forsk2025, hvilket gav frie midler for 1.073,4 millioner kroner.

I alt er der sket en fremgang i de frie midler på 22,1 millioner kroner fra 2018 til 2019 fra 1.073,4 millioner kroner til 1.095,5 millioner kroner.

- Fonden glæder sig over flere frie midler, der vil komme danske forskere til gavn og modne idéer til større satsninger på sigt. Det er vigtigt, at vækstlaget af excellente forskningsidéer trives og at paletten af bidragydere til at forny forskningen også består af talenter, der gives de rette muligheder for at afprøve lovende idéer i større skala, siger bestyrelsesformand Peter Munk Christiansen.
 
Note: 1,5 procent af midlerne anvendes til administration af initiativerne.

Yderligere oplysninger
Vil du vide mere? Så kontakt bestyrelsesformand, professor Peter Munk Christiansen, Danmarks Frie Forskningsfond, tlf. 30 11 53 40, e-mail: pmc@ps.au.dk eller pressekonsulent Mette Lynge Hansen, tlf. 72 31 84 65, e-mail: met@ufm.dk

8. november 2018