Nyhed

Revideret opslag af frie forskningsmidler for efterår 2022 og forår 2023 (tegnoptælling)

DFF har foretaget en mindre revidering af fondens opslag af frie forskningsmidler. Det er blevet tydeliggjort, hvordan antallet af tegn i bilagene ”Projektbeskrivelse” og ”CV for ansøger” opgøres i e-grant.

Læs det reviderede opslag af frie forskningsmidler for efteråret 2022 og foråret 2023

Da forskellige tekstbehandlingsprogrammer kan benytte forskellige metoder til at tælle antal tegn, anbefaler DFF, at du benytter e-grant til at kontrollere, om din ansøgning ligger inden for det tilladte antal tegn. Ved afgørelsen af om et dokument er for langt eller ej, vil DFF altid lægge e-grants egen tegnoptælling til grund. DFF anbefaler derfor, at du som ansøger løbende genererer en PDF-fil af dit CV samt projektbeskrivelse og uploader dokumenterne til ansøgningen. Du kan alternativt anvende e-grants optællingsværktøj uden at skulle oprette og navigere igennem en ansøgning. Læs mere herom i afsnit 4.3.

Bemærk, at DFF afviser ansøgninger, der overskrider de fastsatte grænser for antal sider eller tegn til projektbeskrivelsen og ansøgers CV i henhold til afsnit 5.1. Du får således ikke mulighed for at indsende et revideret dokument til DFF, hvis det er for langt ved ansøgningsfristens udløb.

Find the revised call for proposals for Autumn 2022 & Spring 2023 in English 

29. august 2022