Nyhed

Tematisk forskning i 2018

Danmarks Frie Forskningsfond udmøntede midler til 22 tematiske forskningsprojekter i 2018.

I 2018 uddelte Danmarks Frie Forskningsfond for første gang tematiske midler til forskningsprojekter inden for emner udvalgt fra politisk hold.

Samlet set var 103,2 millioner kroner fra finanslovsbevillingen for 2018 afsat til tematisk forskning inden for fire overordnede emner:

Den tematiske forskning sigter specifikt mod at bidrage til løsning af væsentlige samfundsudfordringer.

Forskning inden for alle fire områder, som Danmarks Frie Forskningsfond udmøntede i 2018, kan i bred forstand bidrage til at skabe værdi i samfundet på
kortere eller længere sigt - og sigter samtidig mod at understøtte den offentlige sektors muligheder for effektivt at skabe bedre læring, mere velfærd og bedre rammer
for mennesker og samfund.

Opslaget af tematiske midler i 2018 kan læses her.  

5. marts 2019