Nyhed

Topforskning styrkes i ny aftale mellem Danmarks Frie Forskningsfond og den schweiziske fond SNSF - Swiss National Science Foundation

Aftalen skal styrke forskningsrelationer og samarbejde mellem de to lande, som begge indtager førerpositioner på forskningens verdensrangliste.

Danmarks Frie Forskningsfond har indgået en attraktiv aftale med den schweiziske forskningsfond (SNSF). Begge forskningsnationer bidager til forskning i verdensklasse, som nu styrkes gennem den nye aftale.

Aftalen åbner op for, at forskere fra Danmark kan deltage i SNSF’s program ’Project Funding’ gennem udbytterig forskning af høj kvalitet mellem en dansk og en schweizisk forsker. Programmet skal styrke forskningsrelationer og samarbejde mellem de to lande.

Dansk-schweiziske forskningsgrupper kan benytte programmet og søge om midler til forskningsprojekter med emner og mål efter eget ønske, ligesom det allerede i dag er muligt for schweiziske forskere sammen med en dansk hovedansøger at deltage i Danmarks Frie Forskningsfonds programmer.

Samarbejdspartneren fra Danmark kan søge om dækning på op til 50 % af den samlede bevilling. Hovedansøger skal være fra det land, hvor projektet er indsendt.

Topforskning

Dansk forskning er i en international førerposition, når det kommer til gennemslagskraft af forskningen. Ligeledes ligger Schweiz i toppen, når det drejer sig om, hvor meget forskere publicerer og citeres.

Aftalen skal styrke forskningsrelationer og samarbejde mellem de to forskningsnationer Schweiz og Danmark, som begge bidrager til forskning i verdensklasse.

Deadline for ansøgning ved SNSF er den 1. april og 1. oktober.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Fuldmægtig Mads de Wolff, Danmarks Frie Forskningsfond, tlf. +45 72 31 84 36, e-mail: mdw@ufm.dk
F
uldmægtig Anne Lindeløv, Danmarks Frie Forskningsfond, tlf. +45 72 31 82 68, e-mail: anli@ufm.dk  

 

 

15. maj 2019