Nyhed

Tre forskere får støttekroner til forskningsophold i internationale forskningsmiljøer

Danmarks Frie Forskningsfond har bevilget støtte til tre forskere fra Aarhus Universitet, IT-Universitetet i København og Københavns Universitet til forskningsophold i udlandet. De kan nu rejse til nogle af verdens førende universiteter og fordybe sig i deres forskning og på sigt være med til at styrke internationaliseringen af samfundsvidenskabelig forskning.

René Chester Goduscheit fra Aarhus Universitet vil undersøge, om tilgangen til åben, bæredygtig innovation varierer mellem danske og japanske produktions-SMV’er. Han vil samarbejde med forskere på Kobe Universitet, som har stor viden om og adgang til lokale SMV’ere i Japan.

Louise Barkhuus fra IT-universitetet i København vil forske i tiltro til sundhedsdata særligt i samarbejde med Columbia University. Projektet skal give en forståelse for, hvordan befolkningen tilgår et bestemt helbredssystem i forhold til deres egen bekymring for privatliv. Det overordnede mål er at få en bedre forståelse af kulturelt definerede holdninger og tillid til sundhedsinfrastruktur.

Salvatore Caserta fra Københavns Universitet undersøger, hvordan internationale domstole reagerer på en øget kritik ved at opretholde den internationale retsstat i deres praksis. Gennem brug af maskinlæringsværktøjer søger projektet at finde ligheder og forskelle i, hvordan internationale domstole har konstrueret den internationale retsstat og forsvaret den mod dens kritikere.

Det er Danmarks Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv, der har uddelt virkemidlerne til de tre forskere, og de knap 700.000 kr. i alt skal bruges til et sammenhængende forskningsophold af mindst tre måneders varighed ved en udenlandsk forskningsinstitution.

Det er en betingelse for at få midlerne, at udlandsopholdet skal bidrage til at styrke internationale samarbejder, mens der skal være en konkret netværks- og relationsdannelse, som også på sigt vil være med til at fremme dansk forskning.

Læs mere om de tre forskningsophold i udlandet her.

13. januar 2022

Photo by Kyle Glenn on Unsplash