Nyhed

Opdateret: Udmøntning af tematiske midler til Grøn forskning 2022

Som en del af aftalen om fordeling af forskningsreserven i 2022 er der afsat 110 mio. kr. til udmøntning af midler under forskningstemaet Grøn forskning. Herunder er information om Danmarks Frie Forskningsfonds proces for, hvordan Grøn forskning bliver udmøntet i 2022.

Midlerne til Grøn forskning 2022 er afsat med henblik på, at Danmarks Frie Forskningsfond gennem konkurrenceudsatte opslag kan uddele midler til den grønne, frie og nysgerrighedsdrevne forskning i Danmark.

Se den politiske aftale for fordeling af forskningsreserven 2022 her

Tidsplan
Danmarks Frie Forskningsfond forventer at offentliggøre et opslag medio marts 2022. Ansøgningsfristen vil ligge i juni 2022.

Beslutning om bevilling
Ansøgninger til Grøn forskning 2022 vil blive behandlet af et ad hoc-udvalg under Danmarks Frie Forskningsfond bestående af nationale og internationale medlemmer.

Virkemidler
Det fremgik af den oprindelige nyhed, at midler under Grøn forskning kunne søges inden for rammerne af DFF-Forskningsprojekt2. Bestyrelsen for Danmarks Frie Forskningsfond har efterfølgende besluttet, at midlerne under Grøn forskning vil kunne søges inden for rammerne af DFF-Forskningprojekt1 (og ikke DFF-Forskningsprojekt2), der er et velkendt virkemiddel i DFF. De nærmere vilkår vil fremgå af opslaget.

Dette afsnit er opdateret den 15. februar 2022. 

Starttidspunkter for projekter
DFF giver ikke støtte med tilbagevirkende kraft. Det tidligste starttidspunkt for de projekter, der får bevilling i 2022, er 1. januar 2023, og det seneste starttidspunkt er 1. december 2023.

Kontaktperson
Fuldmægtig Tobias Kjeldgaard, tlf: +45 72 31 78 11, mail: tkj@ufm.dk

18. januar 2022

Foto: Micah Hallahan, Unsplash