Nyhed

Udmøntning af tematiske midler til Styrket klinisk og uafhængig forskning 2022

Som en del af aftalen om fordeling af forskningsreserven i 2022 er der afsat 130 mio. kr. til udmøntning af midler under forskningstemaet Styrket klinisk og uafhængig forskning. Herunder er information om Danmarks Frie Forskningsfonds proces for, hvordan Styrket klinisk og uafhængig forskning bliver udmøntet i 2022.

Midlerne til Styrket klinisk og uafhængig forskning 2022 har til hensigt at understøtte styrket patientnær klinisk og uafhængig forskning, herunder uafhængige forskerinitierede forsøg, studier mv. og på områder, hvor der er begrænset kommerciel interesse.

Se den politiske aftale for fordeling af forskningsreserven 2022 her

Tidsplan
Danmarks Frie Forskningsfond forventer at offentliggøre et opslag medio marts 2022. Ansøgningsfristen vil ligge i juni 2022.

Beslutning om bevilling
Ansøgninger til Styrket klinisk og uafhængig forskning 2022 vil blive behandlet af et ad hoc-udvalg under Danmarks Frie Forskningsfond bestående af nationale og internationale medlemmer.

Virkemidler
Midler under Styrket klinisk og uafhængig forskning vil kunne søges inden for rammerne af DFF-Forskningsprojekt1, der er et velkendt virkemiddel i DFF. De nærmere vilkår vil fremgå af opslaget.

Starttidspunkter for projekter
DFF giver ikke støtte med tilbagevirkende kraft. Det tidligste starttidspunkt for de projekter, der får bevilling i 2022, er 1. januar 2023, og det seneste starttidspunkt er 1. december 2023.

Kontaktperson
Fuldmægtig Tobias Kjeldgaard, tlf: +45 72 31 78 11, mail: tkj@ufm.dk

18. januar 2022

Photo by CDC on Unsplash