Pressemeddelelse

1 milliard til banebrydende forskning

Danmarks Frie Forskningsfond opslår 1 milliard kroner til risikovillig forskning. Pengene skal gå til excellente forskningsidéer af højeste internationale kvalitet med potentiale for banebrydende løsninger og langsigtet kapacitetsopbygning af dansk forskning og innovation.

Forskere i hele landet skal holde øje med fristerne for forskningsmidler til nyskabende forskning for 1 milliard kroner, hvis de har en original idé.

Forskere kan søge om at forske i internationale elitemiljøer som DFF-International Postdoc, gå karrierevejen som Sapere Aude: DFF-Forskningsleder eller afprøve lovende idéer gennem programmerne DFF-Forskningsprojekt 1 og de lidt større DFF-Forskningsprojekt 2 eller en række mindre virkemidler under flere af Danmarks Frie Forskningsfonds faglige forskningsråd. Opslaget gælder for ansøgninger indsendt til ansøgningsfristerne efterår 2019 (E2019) og forår 2020 (F2020).

Se frister og muligheder for støtte - E2019 og F2020

Forskningens seismografer
Danmarks Frie Forskningsfond vil uddele penge til forskere, der vil afprøve excellente forskningsidéer af højeste internationale kvalitet.

Med bevillinger på cirka 3 mio. kr. i gennemsnit får forskere mulighed for at teste idéer, hvor der ofte dukker helt nye resultater op til gavn for samfundet og den langsigtede kapacitetsopbygning af dansk forskning.

- Danske forskere blander sig allerede i verdenseliten, og det er afgørende, at vi hele tiden sikrer danske forskere de bedste muligheder for at tage de næste skridt ud i det ukendte og for at bidrage til nye løsninger af de mange samfundsudfordringer, der presser sig på lige nu og i fremtiden. Forskere er samfundets seismografer - de er blandt de første til at stille nye spørgsmål til os selv og til verden omkring os. Fonden uddeler små og mellemstore bevillinger, der giver mulighed for risikovillig forskningsfinansiering og skaber rum til at afprøve nye forskningsspørgsmål eller forfølge nye spor. Nogle projekter giver bud på samfundsløsningerne her og nu, andre bliver inputs til forskning og udvikling om fem, 10 og 20 år. Samtidig giver fondens bevillinger samlet set et unikt bud på, hvordan vi bedst kapacitetsopbygger dansk forskning som trædesten for større strategiske satsninger, bl.a. til at løse store samfundsudfordringer, siger bestyrelsesformand David Dreyer Lassen.

Forskningsområder i udvikling
414 forskere fik bevillinger i 2018 til ny og banebrydende forskning. I 2019 forventer fonden, at nogenlunde samme antal opnår en bevilling til at knække forskningsspørgsmål inden for fremadstormende forskningsområder.

Danmarks Frie Forskningsfond modtager årligt mellem 2.000-4.000 ansøgninger. Det drejer sig om en bred vifte af emner som f.eks. forskning i klimaforandringer, miljø, i kroppens og planters enzymer, sygdomsmekanismer, cellebiologi, bioteknologi, intelligent velfærdsteknologi, kvanteteknologi, kunstig intelligens, digitalisering, forholdet mellem teknologi, samfund og menneske, internationale kapitalstrømme, jura og politik.

Beløbet opslås, forudsat at fondens bevilling på finansloven 2020 er uændret.

NOTE: An English Call Autumn 2019 and Spring 2020 will be published within this week.

Yderligere oplysninger

Bestyrelsesformand, professor David Dreyer Lassen, Danmarks Frie Forskningsfond, tlf. 35 32 44 12, e-mail: david.dreyer.lassen@econ.ku.dk
Enhedsleder Hanne Haarup Thomsen, tlf. 72 31 84 28, e-mail: hht@ufm.dk
Pressekonsulent Mette Lynge Hansen, tlf. 72 31 84 65, e-mail: met@ufm.dk

27. maj 2019