Pressemeddelelse

28 forskertalenter får adgang til excellent viden ved udenlandske universiteter

28 yngre forskere ved danske universiteter skal tilbringe minimum 1,5 år ved udenlandske universiteter for at opnå ny viden, der kan bringe dansk forskning videre til gavn for samfundet. Det er formålet, når Danmarks Frie Forskningsfond satser 43 millioner kroner på yngre forskere med originale idéer.

Danmarks Frie Forskningsfond prioriterer internationalt samarbejde som et vigtigt middel til at styrke dansk forskning inden for alle videnskabelige områder. 28 kommende postdocs skal i de næste to år indgå i internationale forskningsmiljøer af høj kvalitet med sigte på at tilføre ny viden til dansk forskning. Samarbejdet med internationale forskningsinstitutioner, som er stærke inden for forskernes forskningsområder, skal styrke både den enkelte forskers karrieremuligheder og danske forskningsmiljøer gennem tæt samarbejde om udvikling af forskernes idéer.

Bestyrelsesformand Peter Munk Christiansen siger:

- Fonden satser på yngre talenter, fordi vi ved, det betaler sig at opbygge et internationalt netværk tidligt i karrieren. Det giver forskerne råstyrke til at løse komplekse videnskabelige problemstillinger, og vi får dygtigere forskere ud af det på lang sigt. Det er samtidig ekstremt vigtigt for dansk forskning kontinuerligt at bygge bro til excellente forskningsmiljøer ude i verden.

Teknisk forskning ved MIT

Forskerne søger mod forskningsnationer som Holland, Finland, Frankrig og for en stor dels vedkommende mod England og USA. Heraf skal fire forskere opholde sig ved Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Stephanie Maria Anna Redl ved DTU-biosustain skal blandt andet forske i gasfermenteringsbaseret produktion af biokemikalier. Sammen med amerikanske forskere ved MIT skal hun udvikle en rentabel metode til at få bestemte bakterier til at omdanne affaldsgasserne CO2, CO og H2 til værdifulde kemikalier, som kan genbruges i industrien. Eksempelvis acetone, som kan bruges i maleindustrien.

Udbytterigt samarbejde

I projektet skal værktøjer og viden udviklet på DTU-Biosustain og på MIT Stephanopoulos lab supplere hinanden og gøre det muligt at forfølge forskningsmæssige mål for begge grupper. Forskningen understøtter blandt andet test af produktion af biokemikalier i industriel skala ved DTU-Biosustain og undersøgelse af energistofskiftet i såkaldte ”acetogene bakterier” ved Stephanopoulos laboratoriet.

Retspraksis ved internationale domstole

I et andet projekt skal Amalie Frese fra Københavns Universitet ved sit ophold på European University Institute i Italien gennemgå domme inden for arbejdsret, forbrugerret og ligebehandlingsret fra EU-domstolen, samt domme fra WTO og Det Internationale Center til Bilæggelse af Investeringstvister. Forskningen har fokus på, om udfordringerne med stigende økonomisk ulighed i de vestlige lande har skabt forandringer i måden, internationale domstole fortolker juraen på.

Yderligere oplysninger

Bestyrelsesformand, professor Peter Munk Christiansen, Danmarks Frie Forskningsfond, tlf. 3011 5340, e-mail: pmc@ps.au.dk
Pressekonsulent Mette Lynge Hansen, tlf. 7231 8465, e-mail: met@ufm.dk

12. oktober 2017