Pressemeddelelse

29 fremragende Sapere Aude forskningsledere skal realisere original forskning for 165 millioner kroner

Danmarks Frie Forskningsfond fordeler 165 millioner kroner til 29 excellente yngre forskere med originale idéer og forskningslederambitioner i top. – Vi har investeret risikovilligt i de allerdygtigste forskere med vægt på løfterig forskning til gavn for Danmark, siger bestyrelsesformand Peter Munk Christiansen.

Fondens investering på 165 millioner kroner giver de 29 excellente Sapere Aude: DFF Forskningsledere mulighed for at lede eget forskerteam og gennemføre forskning på højt internationalt niveau.

Ved årets uddeling er 388 ansøgninger reduceret til 29 på baggrund af international bedømmelse, faglig bedømmelse i fondens råd og interview.

En succesrate på 7,5 % har udløst et ekstremt højt niveau i ansøgerfeltet.

- En rekordstor søgning til excellenceinitiativet Sapere Aude: DFF Forskningsleder har naturligvis udløst et ekstremt højt fagligt niveau bag nogle virkelig originale idéer, og det er positivt og rigtig godt for Danmark. Men vi har også været nødt til at skuffe højtkvalificerede ansøgere. Derfor er det glædeligt, at regeringen med forligspartier har afsat penge til netop Sapere Aude i 2018, siger Peter Munk Christiansen.

Banebrydende forskning inden for kræftforskning og kvantefysik

Blandt de udvalgte projekter ses banebrydende forskning inden for bl.a. kræftforskning og kvantefysik, der skal skubbe forskningen fremad inden for kræftbehandling og udvide brugen af kvantefysik i bl.a. fremtidens computere og mere akkurate måleinstrumenter. Blandt de nye projekter er der fokus på forskningsbaseret uddannelse som en del af forskningslederopgaven med henblik på at uddanne dimittender.

Internationalisering af dansk forskning styrker excellencen

Målet om at blive forskningsleder øger mobiliteten blandt danske forskere og tiltrækker samtidig udenlandske forskertalenter til danske universiteter primært fra Europa, men også fra Kina og Chile.

Ud af 29 kommer ni fra andre lande end Danmark og får fast tilknytning til et dansk universitet, hvor de i de kommende år skal udfolde forskningsidéer med forankring i danske forskningsmiljøer. Tidligere på året meddelte Danmarks Frie Forskningsfond, at mange forskere med fondens bevillinger i ryggen har succes med at opnå bevillinger fra Det Europæiske Forskningsråd og bidrager til at styrke internationalt forskningssamarbejde.

205 millioner kroner i 2018 til excellenceinitiativ

Det er de forskningsfaglige råd for Teknologi og Produktion og Natur og Univers, der har oplevet størst søgning i 2017. Ved årets uddeling står forskningsområderne for flest bevillinger til henholdsvis syv og seks projekter.

Danmarks Frie Forskningsfond forventer at afsætte i omegnen af 205 millioner kroner i 2018 til sit excellenceinitiativ med henblik på at fremme de mest originale idéer og initiativer i dansk forskning.

Yderligere oplysninger

Bestyrelsesformand, professor Peter Munk Christiansen, Danmarks Frie Forskningsfond, tlf: 3011 5340, E-mail: pmc@ps.au.dk
Pressekonsulent Mette Lynge Hansen, tlf. 7231 8465, E-mail: met@ufm.dk

22. november 2017