Pressemeddelelse

Årsrapport: 386 nye idéer til fødekæden i dansk forskning i 2016

Det Frie Forskningsråd har med en gennemsnitlig bevillingsstørrelse på 2,4 millioner kroner finansieret 386 forskningsidéer for en samlet sum af knap 1 milliard kroner. Projekterne afspejler dansk forsknings originalitet her og nu. Årsrapporten opsummerer højdepunkter i 2016 og offentliggøres i dag.

386 originale idéer er kommet ud at arbejde i dansk forskning i 2016 for en samlet sum af knap 1 milliard konkurrenceudsatte forskningskroner.

Bevillingerne er givet til forskningsaktiviteter, der udspringer af forskernes egne idéer, som rummer potentiale til at nytænke kendte videnskabelige problemstillinger eller kan byde på banebrydende nyt inden for deres forskningsfelt.

Med en succesrate på 9,5 % slipper få gennem nøglehullet og videre i forskningens fødekæde.

- I 2016 har vi igen fået bekræftet, at høj kvalitet og originalitet har gennemslagskraft til de private fonde, til hjemtag af midler fra EU’s forskningsprogrammer, til den strategiske forskning og til vigtige aftagere i samfundet, der overfører den frie forskning direkte til bearbejdelse til f.eks. industriel skala. Med afsæt i rådets ekspertise spotter vi nye idéer af høj videnskabelig kvalitet, der på kort og lang sigt får effekt. Men med en succesrate på 9,5 % i 2016 er der desværre også en række støtteværdige projekter, som vi ikke har kunnet honorere grundet stramme budgetter, siger bestyrelsesformand Peter Munk Christiansen.

Millioner til tekniske og naturvidenskabelige forskningsidéer

Der er uddelt henholdsvis 228 og 241 millioner kroner fra Det Frie Forskningsråds faglige forskningsråd for naturvidenskabelig forskning og teknisk forskning. Bl.a. virksomheden Haldor Topsøe A/S aftager idéer fra den tekniske forsknings rugekasse.

Bjerne S. Clausen, administrerende direktør i Haldor Topsøe A/S, siger:

- Der er ingen tvivl om, at det er igennem den frie grundforskning, at man når til nye erkendelser. Det er dér, de store forskningsmæssige gennembrud kommer. Derfor er den frie grundforskning af meget stor vigtighed for industrien, som lever af at udvikle nye produkter og teknologier til kunderne. Ellers kan vi ikke beholde vores markedsandele. Det kræver, at der hele tiden er nye forskningsmæssige resultater, og det er vigtigt for konkurrenceevnen.

Årsrapporten 2016 har fokus på internationalisering og udfordringer for vækstlaget i dansk forskning samt den frie forsknings effekter for bl.a. forskningstung industri.

Det Frie Forskningsråd i tal 2016

  • Knap 40 % af bevillingerne er tildelt yngre forskere på 40 år eller derunder
  • Der er ansøgt om knap 10 milliarder kroner og bevilget 986 millioner kroner svarende til en succesrate på 9,5 %
  • Antal bevillinger fordelt på beløbsintervaller fra under 100.000 – 500.000 kroner (92 bevillinger), 500.000 – 1,5 millioner kroner (228 bevillinger), 5-10 millioner kroner (66 bevillinger)
  • Det Frie Forskningsråd har modtaget 2780 ansøgninger, heraf har 386 fået en bevilling svarende til en succesrate på 13,9 %
  • Dobbelt så mange mænd (1871) som kvinder (909) har ansøgt rådet. Fordelt på antal bevillinger har 122 kvindelige ansøgere fået en bevilling, mens 264 mandlige ansøgere har fået en bevilling
  • Rådet har varetaget mere end 425 rådgivningssager tilsendt fra danske organisationer, Folketing og ministerier samt fra udlandet
  • I 2016 er der udviklet et nyt virkemiddel til internationale postdocsstipendier med virkning fra 2017

Yderligere oplysninger

Bestyrelsesformand, professor Peter Munk Christiansen, Det Frie Forskningsråd, tlf. 3011 5340, e-mail: pmc@ps.au.dk
Pressekonsulent Mette Lynge Hansen, tlf. 7231 8465, e-mail: met@ufm.dk

4. april 2017