Pressemeddelelse

Danmarks Frie Forskningsfond sendte flere forskere videre til European Research Council i 2017

65 procent af de danske forskere, der i 2017 modtog Det Europæiske Forskningsråds (ERC) bevillinger, har fået en eller flere bevillinger fra Danmarks Frie Forskningsfond. - Essentielt, at den frie forskning kontinuerligt fremmes i Danmark og gror i forskningsmiljøerne, siger bestyrelsesformand Peter Munk Christiansen.

ERC offentliggjorde for nyligt modtagerne af de prestigefyldte bevillinger for ansøgningsåret 2017. Antallet af nye ERC-modtagere med en eller flere bevillinger fra Danmarks Frie Forskningsfond udgør 65 procent.

Inden for en femårig periode ligger gennemsnittet af danske ERC-modtagere med fondsbevillinger i ryggen på 66 procent.

I alt 23 danske forskere er kommet gennem nåleøjet hos ERC, hvoraf 15 tidligere har modtaget en eller flere bevillinger fra Danmarks Frie Forskningsfond svarende til 29 bevillinger samlet set. Bevillingerne er fordelt på ni postdocbevillinger, fem Sapere Aude bevillinger, syv forskningsprojekter og otte bevillinger fra andre virkemidler. Til sammenligning udgjorde 10 af 17 ERC-bevillingsmodtagere i 2016 tidligere DFF-bevillingshavere.

Correlation between ERC grant holders and DFF holders

 

2013

2014

2015

2016

2017

Total

Share of ERC Grant holders with a previous DFF Grant

73 %

68 % 

 67 %

59 %

65 %

66 %
avg.

Number of ERC Grants to be conducted at a Danish institution

11

28

21

17

23

100

ERC Grant holders who have previously received a grant from DFF* **

8

19

14

10

15

66

Source: The Danish Agency for Science, Technology and Innovation based on data from ERC
*Data includes DFF grants received up to (and not including) the year they were awarded the ERC grant
**In many cases, ERC Grant holders have been awarded more than one DFF grant

Yngre forskere

Af de 15 skal 12 findes blandt modtagerne af et ERC Starting Grant til yngre talentfulde forskere i starten af deres videnskabelige karriere, mere præcist to til syv år efter ph.d.-grad. Bevillingen fra ERC er på op til 2 millioner euro for en periode på op til fem år.

- Det er især vigtigt, at Danmarks Frie Forskningsfond virker som en katapult for yngre forskere, der således bestyrkes i at fortsætte perspektivrig forskning af høj kvalitet. Det er essentielt, at den frie forskning kontinuerligt fremmes i Danmark og gror i forskningsmiljøerne, så vi er på forkant og fortsat kan indtage en topplacering i den internationale konkurrence, siger bestyrelsesformand Peter Munk Christiansen.

Siden 2014 har danske forskere trukket 5,75 milliarder kroner fra EU til Danmark og Danmark har nået målsætningen om at hjemtage 2,5 procent af det samlede budget for EU’s forsknings- og innovationsprogram Horizon 2020, skrev Uddannelses- og Forskningsministeriet tidligere på året.

Heraf tildeles den frie forskning i Danmark store bevillingssummer fra ERC, der finansierer banebrydende forskningsprojekter af videnskabelig topkvalitet. Sammenlagt med programmet Marie Skłodowska-Curie har ERC bevilget danske forskere godt 2 milliarder kroner siden 2014.

Om Danmarks Frie Forskningsfond

  • Danmarks Frie Forskningsfond er sammensat af 84 anerkendte forskere organiseret i en bestyrelse og fem forskningsfaglige råd
  • Fondens ekspertise er sammensat med henblik på faglig bredde til at spotte originale projekter af høj videnskabelig kvalitet
  • Danmarks Frie Forskningsfond giver bevillinger til fri, forskerinitieret forskning inden for alle videnskabelige discipliner
  • For at sikre, at midlerne går til de absolut bedste forskningsprojekter, udbydes midlerne i fri national konkurrence uden tematiske begrænsninger
  • I 2017 finansierede fonden 360 projekter for knap 1 mia. kr.

Yderligere oplysninger
Bestyrelsesformand, professor Peter Munk Christiansen, Danmarks Frie Forskningsfond, tlf. 3011 5340, e-mail: pmc@ps.au.dk
Pressekonsulent Mette Lynge Hansen, tlf. 7231 8465, e-mail: met@ufm.dk

24. september 2018