Pressemeddelelse

Forskningskonference: Fremtiden kalder på tværfaglige løsninger

Med konferencen ’Det teknologiske menneske’ sætter Danmarks Frie Forskningsfond fokus på tværvidenskabelige forskningsidéer. Temaet kaster lys over den forskning og de nybrud, der opstår i spændingsfeltet mellem forskellige videnskaber – mellem menneske og teknologi.

Samspillet mellem menneske og teknologi er afgørende for fremtidens samfund. Danmarks Frie Forskningsfond sætter derfor fokus på styrken i den tværvidenskabelige tilgang til ny teknologi.

En sådan tilgang er ofte nødvendig for at sikre de bæredygtige, kulturelle og samfundsøkonomiske perspektiver, som udviklingen stiller store krav til.

- Tager man eksempelvis klimaudfordringerne, så kan de teknologiske løsninger simpelthen ikke stå alene.

Det siger David Dreyer Lassen, der er bestyrelsesformand for Danmarks Frie Forskningsfond og professor i økonomi ved Københavns Universitet.

- Løsningen på klimaudfordringerne kræver ikke kun forskning i ny teknologi, men også studier af menneskelig adfærd og ikke mindst ny viden om, hvordan vi forandrer denne adfærd, understreger han.

Stort potentiale

- Studier peger på, at der mellem fagdisciplinerne er et uudnyttet potentiale for tværvidenskabelig forskning. Særligt mellem STEM fag og de humanistiske og samfundsvidenskabelige fag. Hvis vi vil, kan vi i Danmark gøre en indsats for at få et forspring, siger David Dreyer Lassen.

Dermed er tværvidenskabelig forskning et område med stort udviklingspotentiale, hvilket vil gavne dansk forskning.

En ny, endnu ikke offentliggjort evaluering af forskningsprojekter støttet af fonden viser nemlig, at tværvidenskabelige forskningsprojekter ofte er kilde til nybrud til glæde for udviklingen af forskningen og dermed vores videnssamfund.

- Derfor bør vi i forskningssektoren også gøre mere for at kultivere tværvidenskabelig forskning, siger David Dreyer Lassen.

Spørgsmålet er hvordan?

Netop dette spørgsmål er til debat ved forskningskonferencen ’Det teknologiske menneske'. Her vil både aktører fra forskningssektoren, industrien og folketingspolitikere diskutere rammerne for tværvidenskabelig forskning.

- At løfte netop dette område er en stor opgave. Derfor er det en diskussion, vi er nødt til at tage på tværs af aktører, organisationer og politikere. Vi skal løfte samfundsudviklingen i fællesskab, slutter David Dreyer Lassen.

 

9. oktober 2019