Pressemeddelelse

Fri excellenceforskning skød 360 nye idéer i gang i 2017

Danmarks Frie Forskningsfond investerede i 360 forskningsidéer for 988 millioner kroner i 2017. Årets nye Sapere Aude Forskningsledere markerede sig med flotte forskningsresultater.

Dansk forskning har fået tilført 360 excellente forskningsidéer.

Med en finansiering på samlet 988 millioner kroner og en gennemsnitlig bevillingssum på 2,7 millioner kroner er der igangsat original frontforskning, der udspringer af forskernes egne idéer med potentiale til at nytænke aktuelle videnskabelige problemstillinger inden for vigtige samfundsområder.

Forskere søger for over det syvdobbelte

Med en succesrate på 13,4 procent opgjort på en samlet bevillingssum på 988 millioner kroner, slipper forskere lidt nemmere gennem nøglehullet og videre i forskningens fødekæde i 2017 end i 2016, hvor succesraten lå under 10 procent.

Årsrapport vocast.png

9228 projekter 2004-2017

Danmarks Frie Forskningsfond har igangsat 9228 projekter siden etableringen i 2004, hvoraf knap 1000 er igangværende projekter, mens antallet af nybevilgede forskningsprojekter i 2017 er det laveste siden fondens begyndelse.

Med finansloven for 2018 får Danmarks Frie Forskningsfond et løft og finansierer i 2018 excellenceforskning for 1,175 milliarder kroner.

- I 2017 har vi fået bekræftet, at høj kvalitet og originalitet er vigtige drivere for dansk forskning. Forskerne har fat internationalt, de har gennemslagskraft til de private fonde, de hjemtager midler fra EU’s forskningsprogrammer og de har tætte kontakter til aftagere, der overfører den frie forskning direkte til f.eks. industriel skala. Det er alarmerende, når antallet af projekter i 2017 er det laveste siden fondens etablering. Vi glæder os over, at fonden kan bidrage til at igangsætte banebrydende forskning i 2018 for et større beløb. Vi synes, det er et vigtigt skridt i den rigtige retning, siger bestyrelsesformand, professor Peter Munk Christiansen.

2017: Høje meritter hos Sapere Aude Forskningsledere

Fonden investerede risikovilligt 165 millioner kroner i 29 forskningslederes banebrydende forskning og tilførte i løbet af året 43 millioner kroner mere til fondens elitesatsning for at imødekomme en rekordhøj søgning.

De 29 nye Sapere Aude forskningsledere i 2017 tiltrak sig særlig opmærksomhed grundet ekstraordinær høj videnskabelig kvalitet i forskningsprojekterne og høje meritter på cv’et.

Årsrapport udklip.PNG

De blot 29 forskningsledere stod blandt andet anført som første eller anden forfatter til 670 videnskabelige artikler ud af i alt 1221 registrerede artikler med deres medvirken samlet set.

Forskningsreserven for 2018 øremærker 40 millioner kroner til at løfte initiativet som en del af regeringens forsknings- og innovationspolitiske strategi.

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind siger blandt andet om regeringens nye Forsknings- og innovationspolitiske strategi i et interview i anledning af fondens årsrapport:

- Vi styrker med strategien også mulighederne for, at yngre forskere kan blive fremtidens topforskere. Hvis vi skal fastholde et højt internationalt niveau, er det afgørende, at vi har gode rammer for at udvikle den næste generation af excellente forskere.

Årsrapporten 2017 har fokus på Sapere Aude Forskningslederinitiativet og den frie forsknings effekter for blandt andet den offentlige sektor.

2017 i tal


• Fonden blev ansøgt for knap 7,362 milliarder kroner og bevilgede 988 millioner kroner svarende til en succesrate på 13,4 procent

• 34 procent af bevillingerne er tildelt yngre forskere på 40 år eller derunder

• Kvindelige ansøgere har en succesrate på 13,1 procent, mens mandlige ansøgeres succesrate er 13,5 procent (baseret på bevilget beløb)

• Fonden modtog 252 rådgivningssager tilsendt fra danske organisationer, Folketing og ministerier samt fra udlandet

Yderligere oplysninger
Bestyrelsesformand, professor Peter Munk Christiansen, Danmarks Frie Forskningsfond, tlf. 3011 5340, e-mail: pmc@ps.au.dk
Pressekonsulent Mette Lynge Hansen, tlf. 7231 8465, e-mail: met@ufm.dk

23. marts 2018