Pressemeddelelse

Internationalisering af dansk forskning får høj prioritet hos Det Frie Forskningsråd

Det Frie Forskningsråd satser markant på internationalisering af dansk forskning med afsæt i danske forskere. 1 milliard kroner udbydes i konkurrence uden tematiske eller faglige begrænsninger for at fremme de mest excellente forskningsprojekter med international tyngde.

Knap en milliard kroner skal tilfalde dansk forskning, som er internationalt på forkant og kan bidrage til at fastholde dansk forsknings førerposition på verdensplan inden for eksempelvis sygdom- og sundhedsforskning.

Som noget nyt opslår Det Frie Forskningsråd i 2016 et internationalt postdocstipendium, der skal få unge forskertalenter til at rejse ud og kickstarte karrieren i et internationalt forskningsmiljø.

Konkurrenceudsatte midler og internationalisering fremmer kvalitet

En række undersøgelser af dansk forsknings gennemslagskraft i internationale videnskabelige tidsskrifter, som anerkendte forskere verden over offentliggør deres resultater i, slår fast, at Danmark er blandt de lande, hvis forskning citeres mest. Desuden skal en del af forklaringen på den høje gennemslagskraft findes i antallet af artikler, som danske forskere publicerer sammen med udenlandske kolleger. For danske forskere er samarbejde på tværs af landegrænser derfor en afgørende faktor for at kunne trække på internationale erfaringer og kompetencer med henblik på at udfordre dansk forskning og fastholde høj kvalitet i forskningen.

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd, DFIR, viste sidste år, at Danmark ligger i top på verdensplan, når det gælder internationale ophold af kort varighed. Men der er behov for at fastholde danske forskere i internationale forskningsmiljøer i udlandet over længere perioder.

Derfor styrker Det Frie Forskningsråd internationaliseringen af dansk forskning med et nyt internationalt postdocstipendie, som skal muliggøre længerevarende ophold i internationale forskningsmiljøer ved universiteter i udlandet i mindst halvandet år af stipendieperiodens to år.

- Det Frie Forskningsråd bidrager til at finansiere forskningsidéer, der er banebrydende, og vi ved, at de konkurrenceudsatte midler er gode til at sikre høj kvalitet. Det Frie Forskningsråd kan udnytte sin rolle til at finansiere internationale tiltag, der bidrager til at højne forskningskvaliteten, og som forskerne faktisk kan have svært ved at få finansieret. Behovet for danske forskere til ensidigt at kunne koncentrere sig om forskning i internationale forskningsmiljøer i udlandet imødekommer vi nu. I lyset af besparelserne på forskningen er det tilmed vigtigere end nogensinde at stille muligheden for længerevarende internationalt samarbejde til rådighed, hvis dansk forskning skal blive ved med at være verdensførende på viden, siger professor Peter Munk Christiansen, bestyrelsesformand for Det Frie Forskningsråd.

Den 2. november 2016 holder Det Frie Forskningsråd en konference om internationalisering af dansk forskning på Axelborg i København.

Yderligere oplysninger

Bestyrelsesformand, professor Peter Munk Christiansen, Det Frie Forskningsråd, Telefon: 3011 5340, E-mail: pmc@ps.au.dk

 

Baggrund

  • Bevillingerne gives i størrelsesordenen 100.000 kroner - 7,1 millioner kroner per projekt og rådet regner med at igangsætte ca. 350 perspektivrige idéer for knap en milliard kroner med projektopstart i 2017.
  • Med en succesrate på ca. 10 % slipper 1 ud 10 projekter gennem nåleøjet og opnår bevilling.
  • Det Frie Forskningsråd består af fem forskningsfaglige råd og en bestyrelse, hvis medlemmer skal være anerkendte forskere. De forskningsfaglige råd besidder høj faglig ekspertise og bedømmer ansøgerne gennem bl.a. samtaler med kandidater til forskningslederpositioner under eliteforskerprogrammet Sapere Aude.
  • De forskningsfaglige råd inddrager internationale paneler til at bedømme større ansøgningsrunder.
  • 79 % af forskerne oplyser, at internationalt forskningssamarbejde har været en del af deres projekt, heraf mener 81 %, at det har styrket kvaliteten af deres forskning

    (Kilde: TNS Gallup for Det Frie Forskningsråd 2015).

30. juni 2016