Pressemeddelelse

Konference om Danmarks originale forskningsidéer

Originalitet er afgørende for, at Danmark præsterer forskning i verdensklasse. Kendskab til karakteristika ved original forskning er et vigtigt afsæt for flere banebrydende nybrud. Danmarks Frie Forskningsfond sætter fokus på originalitet med værdi for samfundet ved konference i dag.

Siden 2011 har Danmarks Frie Forskningsfond igangsat 2976 idéer til gavn for dansk forskning og det danske samfund.

Danmarks Frie Forskningsfond har over årene med succes spottet originale forskningsidéer og sendt dem videre i forskningens fødekæde. Det viser en række effekter af fondens investeringer, der blandt andet peger på, at:

  • Ni ud af ti ledere af Grundforskningsfondens Centers of Excellence fra 2017 er tildelt en eller flere bevillinger i træk fra Danmarks Frie Forskningsfond.
  • Seks ud af otte modtagere af Det Europæiske Forskningsråds (ERC) Starting Grants 2017 har tidligere opnået en eller flere bevillinger fra Danmarks Frie Forskningsfond.
  • 55 procent af de finansierede DFF-forskere finder senere finansiering hos private fonde herhjemme.
  • 1/3 af de helt nye idéer finansieret af fonden gavner danske virksomheder i form af vigtig videnoverførsel endnu inden forskningsprojektet er afsluttet.

Hvordan spottes original og excellent forskning?

Fonden har sat forskere, ordførerne fra partierne, industri- og fondsrepræsentanter stævne for at komme i dybden med den excellente forsknings kendetegn.

Blandt andet vil deltagerne diskutere, hvordan risikovillighed i de offentlige forskningsbudgetter og forskernes idérigdom fortsat kan forblive en frugtbar symbiose til gavn for samfundet, herunder den forskningstunge industri, som har sendt signaler om at værne om den frie, grundvidenskabelige forskning som vigtig grobund for nybrud og helt nye konkurrencefordele.

Debatten skydes i gang af et panel bestående af formændene for de fem faglige råd, der året rundt varetager vurderinger af ansøgninger.

Dorthe Gert Simonsen (DFF | Kultur og Kommunikation), Ole Hammerslev (DFF | Samfund og Erhverv), Ulrik Gether (DFF | Sundhed og Sygdom), Annemarie Thuri Kristensen (DFF | Teknologi og Produktion) og rådsmedlem Lone Gram (DFF | Natur og Univers) vil komme ind på, hvordan fonden spotter excellent forskning baseret på originale idéer og vurderer potentiale til nybrud blandt de 3-4000 ansøgninger, der hvert år kommer under fondens lup.

Originale Hjerner

For at komme tæt på forskningens originaler og den frie forsknings vilkår har fonden bedt fem fremadstormende forskere berette fra nybrudsforskningens laboratorium.

Alle fem bevillingsmodtagere har modtaget en såkaldt Sapere Aude-bevilling af Danmarks Frie Forskningsfond fra 2012 – 2016 til målgruppen af særligt talentfulde yngre forskere, som er parate til at lede et forskningsprojekt med flere deltagere på højt internationalt niveau. Blandt forskerne er også Leif Katsuo Oxenløwe med en topforskerbevilling bag sig, klar til at fortælle om teknologi, der muliggør optisk datatransmission med ultrahøj kapacitet med store energi- og omkostningsbesparelser.

Konferencen ”Originale Hjerner” samler forskningens centrale stakeholders i Mogens Dahls Koncertsal i dag onsdag d. 4. oktober kl. 13-17.

 

5. oktober 2017