Pressemeddelelse

Ny viden gennem excellence og originalitet – Danmarks Frie Forskningsfond styrker indsatsen i ny strategi

Fokus på excellence og originalitet, risikovillighed i forskningsfinansieringen, forskningens samfundsimpact og forskning på tværs af videnskaber styrkes i Danmarks Frie Forskningsfonds strategi 2018-2020.

Danmarks Frie Forskningsfond styrker kerneområder og fastholder de mindre bevillingssummer til mange hundrede nye forskningsidéer årligt ud fra kriterier om et højt niveau af excellence og originalitet i forskningsprojekterne.

Strategien skal sikre, at ny viden af højeste videnskabelige kvalitet skabes og spredes i samfundet og får virkning nationalt såvel som internationalt.

Danmarks Frie Forskningsfonds strategi 2018-2020 - Ny viden og erkendelse til gavn for samfundet gennem excellence og originalitet

 - Vi tror på, at kombinationen af originalitet og excellence gør forskningsprojekterne skelsættende, ikke blot for forskningens fremdrift men også for den samfundsgavn, projekterne kan ende med at have. Vi vil finansiere de dygtigste med de bedste idéer. Samtidig skal vi være risikovillige, det er vores opgave at give originale idéer et finansielt rygstød og sende dem videre i fødekæden, siger bestyrelsesformand Peter Munk Christiansen.

Forskning på tværs af videnskaber giver knopskydning i fondskonstruktionen

Den strategiske satsning på excellence skal spille sammen med yderligere to strategiske indsatser - styrkelse af den forskning, der går helt på tværs af videnskaber, og risikovillighed i forskningsfinansieringen.

Fonden støtter allerede mange tværvidenskabelige projekter inden for de enkelte faglige råd, men vil styrke mulighederne for forskning, der også går på tværs af rådene og derfor har en særlig tværgående karakter. Derfor øger fonden brugen af ekstern bedømmelse med tværvidenskabelig kompetence og afsætter en pulje til tværvidenskabelig forskning. 

Det betyder, at fonden fra 2018 knopskyder med et tværrådsligt udvalg, som juridisk kan sidestilles med de øvrige fem forskningsfaglige råd og vil bestå af de fem rådsformænd.

Fonden har derudover taget initiativ til at invitere øvrige nordiske fonde til at deltage i et nyt fællesnordisk program for tværvidenskabelig forskning. Der holdes møde med de nordiske fonde i maj. 

Virkemiddel til projekter på det tidlige idéstadie

Fonden vil kigge på sin risikovillighed og afdække behovet for et nyt virkemiddel til idéer på det tidlige idéstadie. 

- I en tid, hvor tendensen i mange fonde går mod større og færre bevillinger, fastholder fonden fokus på de mindre, men nyskabende projekter, og derfor er flere finansieringskilder til at løfte forskningsidéer med et stort potentiale essentiel.

 - Den nysgerrighedsdrevne frie forskning rummer potentialet til at opdage det uventede. Fonden vil overveje et virkemiddel, som giver mindre bevillinger og med kortere behandlingstid i rådene. Man skal stadigvæk være en dygtig forsker, men man behøver ikke nødvendigvis læne sig op ad en etableret professor, og det vil typisk gavne forskere i starten af karrieren, siger fondens bestyrelsesformand Peter Munk Christiansen.

 Fonden foreslår i sin strategi at styrke samarbejdet mellem fondene for at skabe større synlighed om synergieffekter og komplimentære bevillingsformer og større gennemsigtighed om uhensigtsmæssige gab i det forskningsfinansierende landskab.

initiativer - strategi 2018.png

Effekter af fri forskning

I en ny survey svarer 83 procent af forskerne, at gennemførelsen af den fondsstøttede forskningsaktivitet har ført til forskningsnybrud, mens 79 procent af forskerne har opnået eksterne forskningsmidler fra nationale og internationale fonde efter en bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond.

I samme survey svarer 85 procent af forskerne, at forskningsaktiviteten slet ikke eller med lille sandsynlighed ville være blevet gennemført uden de frie forskningskroner. 

Strategien skal i de kommende år sikre, at mange forskningsaktiviteter af højeste videnskabelige kvalitet igangsættes i de danske forskningsmiljøer og får virkning nationalt såvel som internationalt. 

Yderligere oplysninger

Bestyrelsesformand, professor Peter Munk Christiansen, Danmarks Frie Forskningsfond, tlf. 30 11 53 40, e-mail: pmc@ps.au.dk
Pressekonsulent Mette Lynge Hansen, tlf. 72 31 84 65, e-mail: met@ufm.dk

22. april 2018