Publikation

Analyserapport: Diversitet i forskning og forskningsfinansiering

Danmarks Frie Forskningsfond og Tænketanken DEA har sammen offentliggjort rapporten ”Diversitet i forskning og forskningsfinansiering.

Rapporten er baseret på en gennemgang af den internationale litteratur på området, et statistisk overblik og et casekatalog. Den belyser diversitet i forskningsverdenen i forhold til køn, alder, karrieretrin, nationalitet og fagområde, og skulle gerne give et grundlag for videre debat om diversitet.

Ingen ”quick fixes”

Analysens resultater afspejler kompleksiteten i problemstillingen vedrørende diversitet i forskningen, men peger dog på en række interessante konklusioner, mener Maja Horst:

»Den overordnede konklusion i forhold til diversitetsfremmende tiltag er, at der ikke findes nogen ”quick fixes” – det er det lange, seje træk og de mange bække små. I DFF hæfter vi os desuden ved, at der synes at være sammenhæng imellem diversitet i fagområder og gunstige vilkår for nybrud i forskningen. Derudover er det interessant, hvordan uklare kriterier for excellence tilsyneladende udgør en barriere for diversiteten i forskningen.«

Læs nærmere om rapporten og download bilagsmateriale hos Tænketanken DEA

 

m Download PDF
Udgivet

06. maj 2021

Udgiver

Danmarks Frie Forskningsfond og Tænketanken DEA