Publikation

Danmarks Frie Forskningsfonds strategi 2018-2020

Fokus på excellence og originalitet, risikovillighed i forskningsfinansieringen, forskningens samfundsimpact og forskning på tværs af videnskaber styrkes i Danmarks Frie Forskningsfonds strategi 2018-2020

Danmarks Frie Forskningsfond styrker kerneområder og fastholder de mindre bevillingssummer til mange hundrede nye forskningsidéer årligt ud fra kriterier om et højt niveau af excellence og originalitet i forskningsprojekterne. 

Strategien skal sikre, at ny viden af højeste videnskabelige kvalitet skabes og spredes i samfundet og får virkning nationalt såvel som internationalt.

m Download PDF
Udgivet

23. april 2018

Udgiver

Danmarks Frie Forskningsfond

Antal sider

10

ISBN (Internet)

978-87-93706-07-1 – web