Publikation

Den ideelle forskningsbevilling

En spørgeskemaundersøgelse af forskeres ønsker til forskningsbevillinger og deres vurdering af muligheder for at få finansieret deres forskning

 

Tre ud af fire adspurgte forskeres ideelle bevilling er på 3-10 mio. kr. Mere præcist efterspørger 26 pct. en bevilling på 3-5 mio. kr., og 24 pct. og 23 pct. en bevilling på henholdsvis 5-7 og 7-10 mio. kr.

At tre fjerdedele af de forskere, som deltog i undersøgelsen, efterspørger bevillinger på 3-10 mio. kr. – hvilket på de fleste forskningsfelter beskrives som mindre eller mellemstore bevillinger – er interessant i lyset af en tendens både i Danmark og internationalt til uddeling af større enkeltbevillinger.

En stor andel af de økonomiske midler til dansk forskning uddeles i åben konkurrence mellem forskere, som søger midler hos offentlige og private fonde til at forfølge deres forskningsidéer. Efterspørgslen på konkurrenceudsatte forskningsmidler er steget i takt med et øget fokus på forskeres evne til at tiltrække ekstern finansiering, samtidig med at antallet af forskere er vokset, og offentlige konkurrenceudsatte midler er blevet færre. Som følge heraf er succesraterne i forbindelse med ansøgninger om forskningsmidler i disse år historisk lave (DEA 2017).

Konkurrenceudsatte midler skal både fremme diversitet i dansk forskning og give mulighed for, at lovende dagsordener og miljøer kan fastholdes og udbygges. De skal understøtte både vækstlaget i forskningen, som skal etablere en selvstændig forskningskarriere, og de etablerede forskere, som er med til at definere den internationale forskningsfront.

Derfor er det vigtigt løbende at diskutere, hvordan vi sikrer den bedst mulige anvendelse af de offentlige konkurrenceudsatte midler. Debatten herom handler dog i overvejende grad om udbuddet af forskningsmidler.

Med denne undersøgelse ønsker vi at belyse forskernes egen efterspørgsel på forskningsmidler, som et vigtigt supplement til diskussionen af, hvilke bevillingstyper og -størrelser der er optimale.

Tænketanken DEA (DEA), Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) og Det Unge Akademi (DUA) satte sig derfor i 2017 for at undersøge, hvilke bevillingstørrelser forskerne selv efterspørger. Et spørgeskema blev sendt ud til 923 modtagere af en bevilling fra DFF i perioden 2010-2014. Knap halvdelen, nemlig 455 forskere, deltog i undersøgelsen, hvor de blev stillet en række spørgsmål om deres “ideelle næste bevilling”, der skulle finansiere det projekt, som ville være nødvendigt for at løfte deres forskning eller forskningskarriere til det næste trin.

m Download PDF
Udgivet

08. juni 2018

Udgiver

Tænketanken DEA, Det Unge Akademi og Danmarks Frie Forskningsfond

Antal sider

35