Publikation

Årsrapport 2016

Det Frie Forskningsråd har med en gennemsnitlig bevillingsstørrelse på 2,4 millioner kroner finansieret 386 forskningsidéer for en samlet sum af knap 1 milliard kroner, viser nøgletal for rådets fondsfunktion i 2016. Årsrapporten opsummerer hovedtal og højdepunkter fra året.

Det Frie Forskningsråd stod i 2016 bag finansieringen af 386 originale idéer for en samlet sum af knap 1 milliard konkurrenceudsatte forskningskroner.

Be­villingerne er givet til forskningsaktiviteter, der udspringer af forskernes egne idéer, som rummer potentiale til at nytænke kendte videnskabelige problemstillinger eller kan byde på banebrydende nyt inden for deres forskningsfelt.

Årsrapporten 2016 har tematisk fokus på internationalisering og udfordringer for vækstlaget i dansk forskning samt den frie forsknings effekter for bl.a. forskningstung industri.

Det Frie Forskningsråd i tal 2016

  • Knap 40 % af be­villingerne er tildelt yngre forskere på 40 år eller derunder
  • Der er ansøgt om knap 10 milliarder kroner og bevilget 986 millioner kroner svarende til en succesrate på 9,5 %
  • Antal bevillinger fordelt på beløbsintervaller fra under 100.000 – 500.000 kroner (92 bevillinger), 500.000 – 1,5 millioner kroner (228 bevillinger), 5-10 millioner kroner (66 bevillinger)
  • Det Frie Forskningsråd har modtaget 2780 ansøgninger, heraf har 386 fået en bevilling svarende til en succesrate på 13,9 %
  • Dobbelt så mange mænd (1871) som kvinder (909) har ansøgt rådet. Fordelt på antal bevillinger har 122 kvindelige ansøgere fået en bevilling, mens 264 mandlige ansøgere har fået en bevilling
  • Rådet har varetaget mere end 425 rådgivningssager tilsendt fra danske organisationer, Folketing og ministerier samt fra udlandet
  • I 2016 er der udviklet et nyt virkemiddel til internationale postdocsstipendier med virkning fra 2017 
m Download PDF
Udgivet

04. april 2017

Udgiver

Det Frie Forskningsråd, Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Antal sider

32

ISBN

978-87-93468-39-9

ISBN (Internet)

978-87-93468-40-5

ISSN

1604-6765

ISSN (Internet)

1604-8997