Publikation

DFF pengestrømsanalyse 2007 - 2013

Det overordnede formål med pengestrømsanalysen er at give et overblik over fordelingen af forskningsmidler i den offentlige sektors forskningsbudget. Data i denne analyse er nedbrudt på de enkelte hovedområder, fag og årsværk, og det er hensigten, at analysen bl.a. skal bidrage med information, som kan danne baggrund for de fremadrettede beslutningsprocesser, initiativer og aktiviteter i Det Frie Forskningsråd.

Denne rapport er udarbejdet og baseret på data fra to indledende analyser udarbejdet af Analysekontoret i Styrelsen for Forskning og Innovation ved hjælp af data fra Danmarks Statistik.

Første analyse omhandler de mere overordnede tal, som har været umiddelbart tilgængelige hos Danmarks Statistik, fordelt på hovedområder for perioden 2007 til 2013.

Anden analyse er baseret på mere detaljerede data nedbrudt på fagområder, som blev udtrukket særskilt til Det Frie Forskningsråd af Danmarks Statistik. Anden del af analysen præsenterer opdelingen af udgifter og årsværk nedbrudt på fag for årene 2009, 2011 og 2013, mens opdelingen af ekstern finansiering på kilder nedbrudt på fag kun er foretaget på 2013-tal.

Der gøres opmærksom på, at de samlede tal pr. videnskabeligt hovedområde varierer mellem de to analyser, hvilket kan henføres til indberetningsmetoden til Danmarks Statistik.

Alle tal er omregnet til 2013-tal.

 

m Download PDF
Udgivet

01. november 2016

Udgiver

Det Frie Forskningsråd

Antal sider

44