Publikation

Innovation, refleksion og sammenhængskraft

Denne publikation sætter fokus på seks humanistiske forskningsprojekter, der illustrerer nogle af disse effekter. Med vidt forskellige temaer, metoder og perspektiver præsenterer vi både forskernes projekter og aftagerne af deres viden.

Ét forskningsprojekt undersøger, hvad der gør dansk tv-drama til en fremragende eksportvare, et andet projekt har fokus på nye medieplatforme, og hvordan autoriteter opstår i en postfaktuel verden. Et tredje projekt skaber grobund for, at asylcentre kan blive en succes i lokalsamfund. Et fjerde projekt bidrager til at afhjælpe de særlige udfordringer, indlæringen af dansk står overfor. Endelig sætter to projekter spot på overvågning og ’undervågning’ i vores samfund ved at undersøge, hvad der gør overvågning effektivt og legitimt.

m Download PDF
Udgivet

22. september 2017

Udgiver

Danmarks Frie Forskningsfond

Antal sider

16