Publikation

Innovation, refleksion og sammenhængskraft - seks humanistiske forskningscases med impact

Danmarks Frie Forskningsfond sætter fokus på humaniora som kilde til innovation, sammenhængskraft og refleksion i en ny publikation, der skal vise bredden og vigtigheden af humanistisk forskning i dagens samfund.

Danmarks Frie Forskningsfond sætter i ny publikation fokus på seks konkrete humanistiske forskningscases og de direkte aftagere i samfundet som f.eks. Rigspolitiet, Dansklærerforeningen, danske filmproducenter og Røde Kors.

I publikationen fordeler de seks cases sig på vidt forskellige grene af den humanistiske forskning.

Et projekt går i dybden med dansk tv-drama som eksportsucces. Et andet har fokus på nye medieplatforme, og hvordan autoriteter opstår i en ny tid. Et tredje projekt skaber grobund for god sameksistens mellem asylcentre og lokalsamfund, og et fjerde projekt bidrager til at afhjælpe de særlige udfordringer, indlæringen af det danske sprog giver.

Endelig har to projekter spørgsmålet om legitimitet i forbindelse med overvågning i samfundet i centrum.

m Download PDF
Publiceret

29. Sep 2017

Udgiver

Danmarks Frie Forskningsfond

Sideantal

16