Publikation

Køn og Forskning i Det Frie Forskningsråd

Rapporten har til formål at give et overblik over centrale emner og relevant datamateriale vedrørende kønsfordelingen i den danske forskningsverden. Desuden ser den nærmere på kønsaspektet i forhold til Det Frie Forskningsråds praksis.

Rapporten er udarbejdet af Center For Forskningsanalyse, Aarhus Universitet på opdrag af Det Frie Forskningsråd.

Rapporten danner grundlag for Det Frie Forskningsråds forskningskonference ”Køn, forskning og excellence” den 14. april 2013. Rapporten har til formål at give et overblik over de mest centrale emner og det relevante datamateriale vedrørende kønsfordelingen i den danske forskningsverden, samt at se nærmere på kønsaspektet i forhold til Det Frie Forskningsråds (DFF) praksis. Den første del af rapporten vil introducere centrale teoretiske problemstillinger på området, samt give et overblik over udviklingen i kønsforskellene i den danske forskningsverden for de seneste år i et nordisk og europæisk perspektiv.

Den anden del af rapporten har fokus på bevillinger fra DFF og tager udgangspunkt i forskellige datasæt indsamlet i forbindelse med en række evalueringer af DFF’s virkemidler. Det drejer sig om tre evalueringer: Evalueringen af virkemidlet ’forskningsprojekter’, Evaluering af postdocfinansiering i Det Frie Forskningsråd samt Evalueringen af forskningsrådenes støtte til kvindelige forskere og forskere i begyndelse af deres karriereforløb.

m Download PDF
Udgivet

13. marts 2013

Udgiver

Det Frie Forskningsråd

Antal sider

26

ISBN

978-87-92776-73-0