Publikation

Pilotevaluering af Sapere Aude

Sapere Aude er Danmarks Frie Forskningsfonds program for de mest talentfulde individer i dansk forskning. Programmet har gennem de sidste otte år haft til formål at skabe de bedst mulige betingelser for, at talentfulde forskere kan udfolde deres forskningsambitioner. Denne pilotevaluering har til formål at belyse programmets effekter og værdiskabelse.

Det sker på et relativt tidligt tidspunkt, hvor der stadig er relativt få afsluttede forløb, og hvor de forsknings- og karrieremæssige effekter af programmet med al sandsynlighed ikke har udfoldet sig fuldt endnu. Derfor er der netop tale om en pilotevaluering.

Pilotevalueringen viser, at Sapere Aude-forskerne arbejder med original frontløberforskning. Det er eksempelvis nye individuelle behandlingsformer inden for diabetes og kræft, fremtidens nanomaterialer og supercomputere. 

Det er nye indsigter om store offentlige reformers virkning under forskellige forudsætninger og ny viden om vores kulturelle og historiske rødder. Mange Sapere Aude-projekter fokuserer på at finde løsninger på store samfundsudfordringer, fx vedrørende sundhed, klima og uddannelse.

Evalueringen viser også, at virkemidlet stiller de rigtige rammevilkår og incitamenter for at udvikle danske forskeres konkurrenceevne til rådighed. Karrieremæssigt avancerer Sapere Aude forskningsledere på kortere tid og bidrager til at løfte talentkultur og excellence i de forskningsmiljøer, de er en del af.

 

m Download PDF
Udgivet

22. marts 2018

Udgiver

Danmarks Frie Forskningsfond

Antal sider

110

ISBN (Internet)

978-87-93706-03-3 – web