Publikation

Risikovillig forskningsfinansiering

- Ro, regelmæssighed og risikovillighed er centralt, når der skal værnes om forskernes muligheder for at forfølge den banebrydende forskning, siger bestyrelsesformand David Dreyer Lassen om ny rapport om risikovillig forskningsfinansiering, som Danmarks Frie Forskningsfond har udarbejdet i samarbejde med Tænketanken DEA.

Danmarks Frie Forskningsfond sætter sammen med Tænketanken DEA fokus på risikovillig forskningsfinansiering i en ny kortlægning af gavnlige faktorer for den banebrydende, transformative forskning.

Rapporten er dels baseret på en gennemgang af den internationale litteratur om risikovillighed i forskning og forskningsfinansiering og dels på internationale og nationale fondes perspektiver på og erfaringer med risikovillig forskningsfinansiering.

Rapporten rejser en bekymring for, om vi har skabt et forskningssystem, som hindrer forskningens udvikling og reducerer sandsynligheden for nye videnskaber og teknologiske gennembrud, som gavner samfundsudviklingen bredt. 

Rapporten opstiller en række løsninger til, hvordan forskningsfonde kan fremme forskeres risikotagning.

m Download PDF
Udgivet

28. oktober 2019

Udgiver

Tænketanken DEA og Danmarks Frie Forskningsfond

Antal sider

47

ISBN (Internet)

978-87-971823-0-7