Publikationer

Tal om forskning og innovation 2014

25. september 2015

”Tal om forskning og innovation” er Styrelsen for Forskning og Innovations årlige bevillingsstatistik med nøgletal for Danmarks Grundforskningsfond, Det Frie Forskningsråd og Innovationsfonden.

Tal om forskning 2013

04. juni 2014

”Tal om forskning” er Styrelsen for Forskning og Innovations årlige bevillingsstatistik, og fortæller alt hvad du vil vide om forskningsbevillinger.

Tal om forskning 2012

06. november 2013

"Tal om forskning" er Styrelsen for Forskning og Innovations årlige bevillingsstatistik, og fortæller alt hvad du vil vide om forskningsbevillinger.

Tal om forskning 2011

30. november 2012

"Tal om forskning" er Styrelsen for Forskning- og Innovations årlige bevillingsstatistik, der indeholder centrale bevillingstal for Danmarks Grundforskningsfond, Det Frie Forskningsråd, Det Strategiske Forskningsråd, Højteknologifonden og Rådet for Teknologi og Innovation.

Tal om forskning 2010

25. oktober 2011

"Tal om forskning" er Forsknings- og Innovationsstyrelsens årlige bevillingsstatistik, der indeholder centrale bevillingstal for Det Frie Forskningsråd, Det Strategiske Forskningsråd, Rådet for Teknologi og Innovation, Danmarks Grundforskningsfond og Højteknologifonden.

Tal om forskning 2009

09. november 2010

”Tal om Forskning” er Forsknings- og Innovationsstyrelsens årlige bevillingsstatistiske opgørelse, der indeholder centrale nøgletal for den del af de offentlige forskningsbevillinger, der udmøntes gennem det offentlige råds – og fondssystem.

Tal om forskning 2008

01. oktober 2009

”Tal om Forskning” er Forsknings- og Innovationsstyrelsens årlige bevillingsstatistiske opgørelse, der indeholder centrale nøgletal for den del af de offentlige forskningsbevillinger, der udmøntes gennem det offentlige råds – og fondssystem.

DFF pengestrømsanalyse 2007 - 2013

01. november 2016

Det overordnede formål med pengestrømsanalysen er at give et overblik over fordelingen af forskningsmidler i den offentlige sektors forskningsbudget. Data i denne analyse er nedbrudt på de enkelte hovedområder, fag og årsværk, og det er hensigten, at analysen bl.a. skal bidrage med information, som kan danne baggrund for de fremadrettede beslutningsprocesser, initiativer og aktiviteter i Det Frie Forskningsråd.

Gevinster af forskning - Fire succeshistorier fra Det Frie ...

03. november 2014

I denne publikation præsenterer Det Frie Forskningsråd fire forskningsprojekter støttet af rådet, der har ført til udviklingen af nye teknologier eller produkter, som er kommet såvel danske som udenlandske virksomheder til gavn.

Danmarks Frie Forskningsfonds strategi 2018-2020

23. april 2018

Fokus på excellence og originalitet, risikovillighed i forskningsfinansieringen, forskningens samfundsimpact og forskning på tværs af videnskaber styrkes i Danmarks Frie Forskningsfonds strategi 2018-2020

Årsrapport 2017 - statistik

23. marts 2018

Danmarks Frie Forskningsfond investerede i 360 forskningsidéer for 988 millioner kroner i 2017. Årets nye Sapere Aude Forskningsledere markerede sig med flotte forskningsresultater.

Annual Report 2017 - excerpt

15. maj 2018

Independent research excellence jump-started 360 new ideas in 2017 – Annual report from Independent Research Fund Denmark

Den ideelle forsk­ningsbevilling

08. juni 2018

En spørgeskemaundersøgelse af forskeres ønsker til forskningsbevillinger og deres vurdering af muligheder for at få finansieret deres forskning

Tal om forskning og innovation 2017

05. september 2018

”Tal om forskning og innovation” er Styrelsen for Forskning og Uddannelses årlige bevillingsstatistik med grundtal for Danmarks Grundforskningsfond, Danmarks Frie Forskningsfond, Danmarks Innovationsfond og Horizon 2020.

Tal om Forskning og Innovation 2018

18. september 2019

Tal om forskning og innovation” er Styrelsen for Forskning og Uddannelses årlige bevillingsstatistik med grundtal for Danmarks Grundforskningsfond, Danmarks Frie Forskningsfond, Danmarks Innovationsfond og Horizon 2020.

Risikovillig forsknings­finansiering

28. oktober 2019

- Ro, regelmæssighed og risikovillighed er centralt, når der skal værnes om forskernes muligheder for at forfølge den banebrydende forskning, siger bestyrelsesformand David Dreyer Lassen om ny rapport om risikovillig forskningsfinansiering, som Danmarks Frie Forskningsfond har udarbejdet i samarbejde med Tænketanken DEA.

Evaluering af DFF-Forskningsprojekter

16. december 2019

Evaluering af Danmarks Frie Forskningsfonds største virkemiddel til fri forskning. Evalueringen viser, at effekter af fri forskning kan kobles til samfundsimpact og etablering af nye forskningsområder, som især erhvervslivet nyder godt af. Evalueringen viser også, at forskere, der får en bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond, samtidig har større sandsynlighed for at opnå en bevilling fra Det Europæiske Forskningsråd (ERC) eller Danmarks Grundforskningsfond.

Tal om forskning og innovation 2019

16. november 2020

Tal om forskning og innovation er Uddannelses- og Forskningsstyrelsens årlige bevillingsstatistik med grundtal for Danmarks Grundforskningsfond, Danmarks Frie Forskningsfond og Danmarks Innovationsfond.

Årsrapport 2019

21. april 2019

Danmarks Frie Forskningsfond uddelte 391 bevillinger i 2019 for et samlet beløb på 1,233 mia. kr. til forskning inden for alle videnskabelige hovedområder.

 

Vil du i kontakt med kommunikations- og presseteam?

Karen Marie Bjørnstrup Vølund, +45 72 31 89 31, email: kmbv@ufm.dk