Publikationer

Annual Report 2018

13. maj 2019

On this page, you can download the full publication as a PDF-file.

Annual Report 2018

13. maj 2019

For the first time, Independent Research Fund Denmark publishes a full English version of our annual report. On this page, you can download the full publication as an EPUB-file.

Annual report 2018 - statistics

28. marts 2019

In 2018, Independent Research Fund Denmark granted a total amount of DKK 1.179 billion. The fund supports 414 original research ideas within all major scientific fields.

Årsrapport 2018 - statistik

21. marts 2019

Danmarks Frie Forskningsfond uddelte i 2018 414 bevillinger for et samlet beløb på 1,179 mia. kr. til banebrydende forskning inden for alle videnskabelige hovedområder.

Pilotevaluering af Sapere Aude

22. marts 2018

Sapere Aude er Danmarks Frie Forskningsfonds program for de mest talentfulde individer i dansk forskning. Programmet har gennem de sidste otte år haft til formål at skabe de bedst mulige betingelser for, at talentfulde forskere kan udfolde deres forskningsambitioner. Denne pilotevaluering har til formål at belyse programmets effekter og værdiskabelse.

Årsrapport 2016

04. april 2017

Det Frie Forskningsråd har med en gennemsnitlig bevillingsstørrelse på 2,4 millioner kroner finansieret 386 forskningsidéer for en samlet sum af knap 1 milliard kroner, viser nøgletal for rådets fondsfunktion i 2016. Årsrapporten opsummerer hovedtal og højdepunkter fra året.

Undersøgelse af YDUN-programmets kortsigtede effekter og betydning

09. december 2015

Kvinder i forskning: Ny undersøgelse kortlægger erfaringerne med Det Frie Forskningsråds YDUN-program, der blev iværksat for at fremme kvinder i forskningen. Undersøgelsen peger på, at programmet har fremmet kvindelige forskeres karrieremuligheder som forskningsledere.

Det Frie Forskningsråds årsrapport 2015

29. marts 2016

Over 50 procent af Det Frie Forskningsråds bevillinger er tildelt forskere på 40 år eller yngre, det viser opsummeringen af aktiviteter og nøgletal for rådets fondsfunktion i 2015. Rapporten fremhæver vækstlaget i dansk forskning, internationalt samarbejde og den frie forsknings samfundseffekter.

Årsrapport 2014

20. marts 2015

Find hovedtal, læs om aktiviteter og nye initiativer og mød seks forskere, der har modtaget en bevilling fra Det Frie Forskningsråd i 2014.

Evaluering af postdocfi­nansiering i Det Frie Forskningsråd

19. december 2012

Evalueringen belyser Det Frie Forskningsråds finansiering af postdocforløb, både individuelt finansierede postdocstipendier og postdocstillinger, som er indlejret i andre typer bevillinger i perioden fra 2001 til 2009. Perioden dækker både aktiviteter for de seks statslige forskningsråd indtil 2004 og de fem faglige forskningsråd samlet under rådet fra 2004.

Evaluering af Det Frie Forskningsråd

21. oktober 2014

På vegne af Uddannelses- og Forskningsministeriet har et internationalt panel, bestående af seks fremtrædende eksperter fra Europa og Nordamerika, evalueret Det Frie Forskningsråds (DFF) præstation samt analyseret DFF’s rolle og ikke mindst funktion i det danske forskningssystem.

Køn og Forskning i Det Frie Forskningsråd

13. marts 2013

Rapporten har til formål at give et overblik over centrale emner og relevant datamateriale vedrørende kønsfordelingen i den danske forskningsverden. Desuden ser den nærmere på kønsaspektet i forhold til Det Frie Forskningsråds praksis.

DFF Årsrapport 2013

25. marts 2014

Find hovedtal, læs om aktiviteter og nye initiativer og mød udvalgte forskere, der har modtaget en bevilling fra Det Frie Forskningsråd i 2013.

Evaluation of Danish Council for Independent Research

21. oktober 2014

In 2014, the Danish Council for Independent Research (DFF) has been evaluated by an international panel. Download the evaluation report and find other documents related to the evaluation of the Council here.

Tal om forskning og innovation 2015

25. oktober 2016

”Tal om forskning og innovation” er Styrelsen for Forskning og Innovations årlige bevillingsstatistik med nøgletal for Danmarks Grundforskningsfond, Det Frie Forskningsråd, Innovationsfonden og Horizon 2020.

Tal om forskning og innovation 2016

23. november 2017

"Tal om forskning og innovation" er Styrelsen for Forskning og Uddannelses årlige bevillingsstatistik med grundtal for Danmarks Grundforskningsfond, Danmarks Frie Forskningsfond, Danmarks Innovationsfond og Horizon 2020.