Pressemeddelelse

Rygstød til den frie forskning i finanslovsudspil

Finanslovsudspil og reserve lægger op til øgede investeringer i fri nybrudsforskning, som skal komme uddannelse, samfund og erhverv til gode. – Godt for forskningen og det danske samfund, siger Peter Munk Christiansen, bestyrelsesformand for Danmarks Frie Forskningsfond.

Regeringen lægger op til at afsætte 973 millioner kroner på Finansloven til Danmarks Frie Forskningsfond og hæve beløbet til fri forskning med 160 millioner kroner fra forskningsreserven, hvoraf et beløb dog skal anvendes til tematisk afgrænset forskning inden for temaet mennesker og samfund.

Det giver en samlet sum på 1133 millioner kroner til den excellencedrevne forskning, som skal finansieres af Danmarks Frie Forskningsfond.

- Det er glædeligt, at regeringen med uddannelses- og forskningsministeren i spidsen for vores område har prioriteret at styrke den brede samfundsværdi af fri forskning. Samtidig har ministeren været opmærksom på, at for få konkurrenceudsatte frie midler har gjort det for vanskeligt for forskerne at opnå finansiering til gennemgående støtteværdige og originale forskningsidéer. Med flere midler kan vi styrke excellenceinitiativet Sapere Aude: Forskningsleder, som giver yngre excellente forskere mulighed for at sætte lederskab bag perspektivrige forskningsidéer, og skrue op for virkemidlerne til nybrudsforskning til aftagerne i forskningens fødekæde nationalt og internationalt og i den forskningstunge industri. Det er alt i alt godt for Danmark, siger bestyrelsesformand Peter Munk Christiansen.

Fremtidens forskning

Fondens fokus på at fremme excellence og de gode idéer fører løbende gode resultater med sig.

Gearingen til det øvrige forskningslandskab har blandt andet haft en effekt på ni ud af 10 ledere af Grundforskningsfondens 10 Centers of Excellence fra 2017, som siden 2005 samlet har modtaget frie forskningsmidler for knap 150 millioner kroner i løbet af deres karriere til forskningsinitiativer, der kan blive skelsættende for dansk forsknings videre færd. Det drejer sig for eksempel om forskning inden for kvanteteknologi.

- Forskere med finansiering fra Danmarks Frie Forskningsfond har ofte gennemslag til det øvrige forskningslandskab nationalt og internationalt. Derfor er det desto mere vigtigt at frigive risikovillige penge i det offentlige forskningsbudget til de helt essentielle nybrud, der kan bane vejen for nye opfindelser. Det er også den excellente nybrudsforskning, som høster anerkendelse fra det internationale forskersamfund og placerer os helt i toppen, siger bestyrelsesformand Peter Munk Christiansen.


Yderligere oplysninger

Bestyrelsesformand, professor Peter Munk Christiansen, Danmarks Frie Forskningsfond, tlf. 3011 5340, e-mail: pmc@ps.au.dk
Pressekonsulent Mette Lynge Hansen, tlf. 7231 8465, e-mail: met@ufm.dk

31. august 2017