Nyhed

Tredje ansøgningsrunde til DFF – Dansk ERC-støtteprogram annulleret

Som en del af den politiske aftale af 31. oktober 2017 om fordeling af forskningsreserven i 2018 har Danmarks Frie Forskningsfond fået til opgave at udmønte midler til et dansk ERC-støtteprogram. Aftalen afsætter op til 10 mio. kr. til programmet. Efter 1. og 2. ansøgningsrunde af DFF – Dansk ERC-støtteprogram er midlerne opbrugt og den planlagte 3. ansøgningsrunde med ansøgningsfrist 16. oktober 2018 afvikles derfor ikke.

 

Vil du i kontakt med kommunikations- og presseteam?

Kommunikationsmedarbejder Sissel Amundsen, +45 72 31 82 26, email: sia@ufm.dk
KommunIKATIONSMEDARBEJDER MIKKEL LINNEMANN JOHANSSON, +45 72 31 95 08, EMAIL: MIJO@ufm.dk
Pressekonsulent Mette Lynge Hansen,  +45 72 31 84 65, email: met@ufm.dk
Leder af kommunikation og interessenthåndtering Vibeke Grønvall Kristensen, +45 72 31 83 90, email: vgk@ufm.dk
 

Download billede af formand for Danmarks Frie Forskningsfond