Når du har modtaget bevilling

Når du har modtaget en bevilling, vil al kommunikation vedrørende bevillingen – herunder indsendelse af regnskab og rapporter - foregå via din profil på e-grant. Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende din bevilling, skal du kontakte Bevillingsadministrationen i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, der varetager fondens bevillingssager. Bevillingsadministrationen kan kontaktes på mail: bevilling@ufm.dk eller telefon 3392 9200 hverdage mellem kl. 9.00-12.00.

Læs om vilkår for bevillinger, download skemaer m.v. her

 

Den danske kodeks for integritet i forskning 

Den danske kodeks for integritet i forskning er en adfærdskodeks, som udstikker standarder for god videnskabelig praksis. Kodeksen skal hjælpe med at sikre troværdighed, integritet og dermed kvalitet i dansk forskning.

Dit projekt skal overholde principperne i kodeksen.

Du kan læse kodeksen her

Faglig rapport

Danmarks Frie Forskningsfond ønsker at følge effekterne af fondens forskningsinvesteringer, og derfor skal alle bevillingshavere aflægge faglig rapport senest 3 måneder efter bevillingsperiodes udløb. 

Fonden evaluerer med jævne mellemrum effekten af bevillingerne, og i den sammenhæng skal bevillingshavere bidrage med relevant, efterspurgt materiale samt i rimeligt omfang stå til rådighed for evalueringsmøder, interviews, spørgeskemaundersøgelser eller lignende.

Læs "Vilkår for bevillinger"

Formidling af dit projekt

Danmarks Frie Forskningsfond ønsker at forskning, som støttes af fonden, er synlig i samfundet, og at resultater er offentligt tilgængelige. Fonden forventer derfor, at du formidler om dit projekt og projektets resultater – også ud over videnskabelig formidling.

Det er et krav, at bevillingshavere lever op til principperne i ”Open Access-politik for offentlige forskningsråd og fonde”. Det betyder, at publicerede videnskabelige artikler, som er resultatet af hel eller delvis finansiering fra Danmarks Frie Forskningsfond, skal gøres frit tilgængelige for alle via grøn Open Access, hvis tidsskriftet tillader det.

Læs ”Open Access-politik for offentlige forskningsråd og fonde" her

Læs Danmarks Nationale strategi for Open Access

Ved al publicering og formidling i forbindelse med projektet og ved kontakt med pressen skal du desuden sikre, at det klart fremgår, at projektet er finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond, f.eks. ved at benytte fondens logo.

Download Danmarks Frie Forskningsfonds logo her