Nyhed

NOS-HS: Nyt opslag om workshops

Det nordiske samarbejdsorgan for humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning (NOS-HS) har åbnet for ansøgninger om støtte til NOS-HS workshops 2018. Ansøgningsfristen er den 20. marts 2018.

Formålet med NOS-HS workshops er at promovere udviklingen af nye forskningsområder og -programmer inden for humaniora og samfundsvidenskab i de nordiske lande. 

Der kan søges om støtte til to til tre workshops til mellem 300.000 og 450.000 SEK. 

Ansøgere skal have minimum en ph.d.-grad eller tilsvarende og være tilknyttet universiteter eller forskningsinstitutioner i Norden. Der skal være mindst to medansøgere til hver ansøgning, og hoved- og medansøgere skal repræsentere institutioner i mindst tre forskellige nordiske lande.
Projekter kan forløbe mellem 1. januar 2019 og 31. december 2020. 

Ansøgningsfristen er den 20. marts 2018 klokken 14.00. På NOS-HS’ hjemmeside kan du læse mere om opslaget, og hvordan du indsender en ansøgning: 

KONTAKT

Spørgsmål om ansøgningsindhold kan rettes til NOS-HS’ sekretariat: Kim von Hackwitz, nos-hs@vr.se, +46(0)8-54644 047 
Spørgsmål kan også rettes til DFFs sekretariat: Mads de Wolff, mdw@ufm.dk, +45 72318436 

Danmarks Frie Forskningsfond | Kultur og Kommunikation og Danmarks Frie Forskningsfond | Samfund og Erhverv deltager i NOS-HS.

Nordisk skov high res COLOURBOX5702367.jpg