Tematisk forskning i 2018

Danmarks Frie Forskningsfond skal udmønte midler til tematisk forskning. Fonden har igangsat arbejdet med udarbejdelse af opslag og nedsættelse af de nye udvalg, som skal stå for udmøntningen af de tematiske midler.

 

 TEMATISK EMNE FORSKNINGSRESERVEN 2018


”Mennesker og samfund”


53 mio.kr.

Samfundsøkonomiske effekter af velfærdsinvesteringer

12 mio.kr.

Forskning i læring og uddannelseskvalitet

20 mio.kr.

Forskning i tidlig indsats

20 mio.kr.

    

Som en del af forskningsreserven for 2018 er der indgået en politisk aftale.

 

Tidsplan

Den overordnede tidsplan for udmøntningen er, at et samlet opslag offentliggøres ultimo marts 2018 og med en ansøgningsfrist den 21. juni 2018.

Udmøntende udvalg

Udmøntningen af ”Samfundsøkonomiske effekter af velfærdsinvesteringer” vil blive varetaget af Danmarks Frie Forskningsfond | Samfund og Erhverv.

For de øvrige temaer vil der for hvert område blive nedsat et ad hoc udvalg til udmøntningen. Udvalgene vil bestå af medlemmer fra flere af Danmarks Frie Forskningsfonds faglige råd og flere forskere fra udenlandske forskningsinstitutioner. Når bestyrelsen har udpeget medlemmerne af udvalgene, vil sammensætningen blive offentliggjort på fondens hjemmeside.

Virkemidler

Udgangspunktet er, at midlerne vil kunne søges inden for de beløbsgrænser, der er i Forskningsprojekt 1 og Forskningsprojekt 2, som er velkendte virkemidler i Danmarks Frie Forskningsfond.