Tematisk forskning i 2018

Danmarks Frie Forskningsfond skal udmønte midler til tematisk forskning.

 

  FINANSLOV 2018


Mennesker og samfund


52 mio.kr.

Samfundsøkonomiske effekter af velfærdsinvesteringer

11,8 mio.kr.

Forskning i læring og uddannelseskvalitet

19,7 mio.kr.

Forskning i tidlig indsats

19,7 mio.kr.

    

Virkemidler

Udgangspunktet er, at midlerne vil kunne søges inden for de beløbsgrænser, der er i Forskningsprojekt 1 og Forskningsprojekt 2, som er velkendte virkemidler i Danmarks Frie Forskningsfond. 

Ansøgningsfrister

Alle ansøgninger skal være uploadet i ansøgningssystemet www.e-grant.dk senest torsdag den 21. juni 2018 kl. 12:00.

Starttidspunkter for projekter

DFF giver ikke støtte med tilbagevirkende kraft. Du kan derfor ikke søge om forskningsmidler til aktiviteter, der allerede har fundet sted på det tidspunkt, hvor fonden træffer afgørelse.

Det tidligste starttidspunkt er 1. januar 2019 og det seneste starttidspunkt er 1. august 2019.

Udmøntende udvalg og råd

DFF | Tematisk forskning - Mennesker og samfund
DFF | Tematisk forskning - Samfund og Erhverv
DFF | Tematisk forskning - Læring og uddannelseskvalitet
DFF | Tematisk forskning - Tidlig indsats

Udvalgene består af medlemmer fra flere af Danmarks Frie Forskningsfonds faglige råd og flere forskere fra udenlandske forskningsinstitutioner. Bestyrelsen har udpeget medlemmerne af udvalgene.