Case

Forskning: CO2 skal omdannes til brændstof

Forskere skal med finansiering fra Danmarks Frie Forskningsfond undersøge processer, som genbruger syntesegas til værdifulde langkædede alkoholforbindelser. Med den forståelse er vi måske et skridt nærmere en verden, hvor almindelige biler kører på omdannet CO2.

  • Teknologi og Produktion
  • Forskningsprojekt 1
  • 2019

I et nyt forskningsprojekt, som udvikles i samarbejde med virksomheden Haldor Topsøe, skal forskere fra Aarhus Universitet zoome helt ind på atomniveau i de kemiske processer, som omdanner syntesegas til langkædede alkoholforbindelser - eksempelvis ethanol, der kan bruges som brændstof.

Syntesegas er en gasblanding af brint (H2) og kulilte (CO). Gasblandingen forudses at blive tilgængelig i store mængder fra fornybare kilder - for eksempel fra spaltning af vand og CO2 med brug af grøn strøm.

Når man tilsætter en katalysator, et stof som igangsætter den kemiske proces, til syntesegassen, er det allerede muligt at lave den mest simple alkolholforbindelse - methanol.

- Udfordringen er, at vi ikke målrettet kan styre processen mod de mere værdifulde alkoholforbindelser, der kan bruges som brændstof eller sælges som et udgangsstof til kemisk produktion. Vores mål er forstå processen, og hvad der afgør, om vi får dannet de forbindelser, vi ønsker, fortæller lektor på iNANO, Jeppe Vang Lauritsen fra Aarhus Universitet.

Han skal lede forskningsprojektet Heterogeneous Catalyst for Higher Alcohol Synthesis from Renewable Sources, som netop har fået støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond.

Som katalysator bruges en blanding af kobber og zink.

- Vi vil godt forstå, hvad der sker på atomart niveau. Hvordan reagerer stofferne med hinanden, hvorfor fører det til de langekædede alkoholforbindelser under nogle betingelser, og hvordan kan vi sikre flere af dem? siger Jeppe Vang Lauritsen.

Haldor Topsøe: "Vi håber, vi kan nå skridtet videre"

Den forståelse vil virksomheden Haldor Topsøe, som er en af verdens førende virksomheder inden for kemiske katalysatorer, kunne bruge til at udvikle katalysatorer.

- Vi havde allerede arbejdet med at omdanne syntesegas til højere alkoholer, men endte ud i, at vi fik mange forskellige slutprodukter. Derfor håber vi, at vi kan nå skridtet videre i det her projekt, siger Jens Sehested, der er R&D Director i Haldor Topsøes udviklingsafdeling.

- En af de store visioner er at kunne lave flydende brændstoffer ud fra fornybare ressourcer. Det er den helt store drøm i et projekt som det her, afslutter han.