Case

Forskere skal udvikle mere effektive systemer til tildeling af børnepasning i daginstitutionerne

Nyt forskningsprojekt skal med støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond udvikle en algoritme, som gør det lettere for forældre at forudsige, hvornår deres barn får plads i daginstitution.

  • aktjl06in0
  • DFF-Forskningsprojekt 1 (tematisk forskning)
  • 2020

Når forældre skal vælge daginstitution til deres barn, har de brug for information om daginstitutionerne. Er der nogle søde voksne? God mulighed for at komme ud i den friske luft? Hvor ligger institutionen, og hvilket tidsrum har den åbent i?

Men de har også brug for at vide, om der overhovedet er plads i institutionen, den dag forældreorloven slutter, og institutionslivet begynder.

Men der mangler solid viden om, hvordan forældre vælger daginstitution, og hvordan man sikrer et optimalt match mellem børn/forældre på den ene side og institutioner på den anden side.

Sådanne informationer vil et nyt forskningsprojekt indsamle, så de kan udvikle værktøjer, der gør det lettere for forældre at forudsige datoen for, hvornår deres barn skal begynde i daginstitution.  

»Alternativet er at opgive valget og lade regeringen og staten tildele daginstitutionerne til børnefamilier. Men vi vil gøre det muligt at bevare nogle af fordelene ved at lade forældrene vælge deres barns daginstitution og samtidigt sikre, at det er fair og forudsigeligt.«

Det forklarer John Kennes, lektor på Institut for Økonomi ved Aarhus Universitet. Han skal lede forskningsprojektet Welfare and efficient daycare assignment, som har fået støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond fra deres særlige pulje til forskning i udvikling af de økonomiske regneprincipper.

Forskerne fra Aarhus Universitet og Københavns Universitet vil skabe en model over, hvordan folk vælger daginstitution til deres børn. Modellen vil de bruge til at udvikle nye metoder for tildeling af børn til daginstitutioner, så forældrene har en bedre måde at forudsige startdatoen, når de foretager deres valg for deres børns daginstitution.

»Det er svært for forældre at forudse, hvornår den ønskede institution har plads, men de går faktisk op i, hvilken dato deres børn kan starte i daginstitution. Typisk fordi de jo selv skal vende tilbage til arbejdsmarkedet,« siger John Kennes.

Helt praktisk vil forskerne ændre og forbedre en eksisterende algoritme kaldet ‘deferred acceptance algorithm’. Målet er at skabe en plads-allokerings-mekanisme, der let fremadrettet kan implementeres til at forudsige startdatoer og tildeling af pladser i daginstitutioner.

Photo by Daiga Ellaby on Unsplash