Case

Forskere vil finde nøglen til behandling af forhøjet blodtryk og nyresygdom

Knap en fjerdedel af den danske befolkning lider af forhøjet blodtryk, som er en alvorlig tilstand, der øger risikoen for hjertekarsygdomme og nyresygdomme. Problemet er, at den anvendte medicin ikke er effektiv i op til halvdelen af alle patienter. Med støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond skal forskere fra Aarhus Universitet undersøge receptor-systemer i nyrerne og deres rolle i blodtryksregulering.

  • Tværrådslig
  • Sapere Aude Forskningsleder
  • 2019

Knap en fjerdedel af den danske befolkning lider af et for højt blodtryk, som er en alvorlig tilstand, der øger risikoen for hjertekarsygdomme og nyresygdomme. Problemet er, at den anvendte medicin mod forhøjet blodtryk ikke er effektiv i op til halvdelen af alle patienter.

Derfor skal forskningsprojektet Blood pressure regulation by endocytic receptors in the kidneys studere og afdække bestemte mekanismer i nyrerne og deres rolle i blodtryksregulering. Formålet er at få ny viden om metoder til at kontrollere forhøjet blodtryk og nyresygdom.

Projektet har netop fået støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond og er ledet af Kathrin Weyer, som er adjunkt på Institut for Biomedicin ved Aarhus Universitet.

- Vi ved, at bestemte receptor-systemer i nyren kan optage vigtige signalmolekyler, som er involverede i blodtryksregulering. Vi vil gerne forstå, hvilken betydning disse mekanismer har for udviklingen af forhøjet blodtryk og nyresygdom, siger hun.

Forskerne zoomer ind på en særlig receptor i nyrerne, som optager hormonet ANG II og er med til at styre cellernes optag af næring og signalstoffer fra omgivelserne.

Forskerne skal bruge forskellige metoder til at opnå et større indblik i receptoren.

Dels skal de etablere cellekulturmodeller, hvor de vil afdække mekanismerne i de receptorer i nyrecellerne, som indvirker på cellernes optag af signalstoffer.

Dels vil de udvikle dyremodeller med genmodificerede mus, hvor de vil simulere en skade i nyren for at se, hvordan mekanismerne fungerer, og hvad de betyder for udviklingen af forhøjet blodtryk.

Afslutningsvis vil forskerne efterprøve deres fund i prøver fra patienter med nyresygdom og forhøjet blodtryk, så de kan observere sammenhængene i mennesker.

Målet med projektet er at bidrage med afgørende ny viden til udvikling af nye behandlingsstrategier af forhøjet blodtryk og nyresygdom.

- Der er et stort klinisk behov. Vi håber, at vi kan finde nøglen til bedre behandling, så andre kan overtage vores fund og videreudvikle ny medicin, så vi kan bremse udviklingen af forhøjet blodtryk og nyresygdom mere effektivt, siger Kathrin Weyer.

Projektet, som sker i samarbejde med klinikere og forskere fra Aarhus Universitetshospital og Pittsburg University, USA, kommer til at løbe over de næste fire år.

Du kan læse mere om Kathrin og hendes projekt her.

Foto: Jair Lazaro, Unsplash