Case

Forskere vil kigge dybt i finansmarkederne og afsløre krisetegn

Økonomisk og politisk usikkerhed kan udløse nervøsitet hos investorer og give store udsving i værdien af investeringer. Et nyt forskningsprojekt med finansiering fra Danmarks Frie Forskningsfond skal gøre det nemmere at afsløre risici i de finansielle markeder.

  • Samfund og Erhverv
  • Forskningsprojekt 2
  • 2018

En stabil, global økonomi afhænger af investorernes og politikernes evne til at forstå og agere på finansielle risici, som i yderste konsekvens kan føre til markedskrak og globale finansielle kriser. 

I et nyt forskningsprojekt med finansiering fra Danmarks Frie Forskningsfond skal forskerne fra Aarhus Universitet udvikle en større viden om, hvordan investorer reagerer på mulige risici, og hvordan det kan aflæses i en række af verdens største finansielle indeks. Nærmere bestemt indikatorerne, som viser den overordnede ændring i værdien af alt det, der handles med på finansmarkederne. 

Forskningen skal gøre det nemmere at opstille optimale strategier for at imødegå risici i fremtiden.

Derivater og verdens finansielle fremtid

Ved at undersøge udsving i volatiliteten på såkaldte derivater ønsker forskerne at få et indblik i, hvordan volatiliteten påvirkes af store politiske begivenheder som for eksempel Brexit. 

Volatilitet er udtryk for udsving i værdien af investeringer inden for aktie-, valuta- og råvaremarkedet. Volatilitet kan følges på VIX-indekset. 

Et derivat er et finansielt produkt, en slags værdipapir, baseret på et underliggende produkt såsom en råvare eller en aktie. Det giver ret til at købe dette produkt på et bestemt tidspunkt til en bestemt pris. 

Priser på derivater afspejler på den måde investorernes forventninger til fremtidige priser. Udsving i priserne på derivater er dermed et billede på forventninger om fremtidige udsving i de reelle priser. 

Derivater kan altså bruges til at få et indblik i, hvilke forventninger investorerne har til fremtiden. 

- Vi vil skabe en bedre viden om, hvordan investorer agerer, og udarbejde en metode til at studere risici og deres variationer over tid. Forhåbentlig vil det gøre os i stand til at opstille bedre strategier for at imødekomme risici. 

Det siger lektor på Institut for Økonomi Paolo Santucci de Magistris fra Aarhus Universitet. 

Han skal lede forskningsprojektet The Erratic Nature of Financial Risks.

500 af USA's største virksomheder kigges efter

Forskerne vil også undersøge, om de ved at studere VIX-indekset og SPX-indekset, aktieindekset for 500 af USA's største virksomheder, kan finde en sammenhæng mellem faktiske risici og risikopræmien på aktier og investeringer. 

Målet er at gøre både investorer og finansielle myndigheder i stand til bedre at forudse og imødekomme risici, inden de udvikler sig til egentlige finanskriser.

 

Derivater kan bruges til at få indblik i, hvilke forventninger investorerne har til fremtiden. Ved at undersøge udsving i volatiliteten på såkaldte derivater ønsker forskerne at få et indblik i, hvordan volatiliteten påvirkes af store politiske begivenheder som for eksempel Brexit. Foto: Nick Karvounis, Unsplash