Case

Forskere vil måle og optimere tilliden mellem menneske og robot

Med støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond skal en gruppe forskere studere menneskers interaktioner med robotter. Målet er at opdage tegn på for lidt eller for meget tillid.

  • Teknologi og Produktion
  • Forskningsprojekt 2
  • 2020

Samarbejdende robotter bliver en større og større del af vores hverdag. Vi kører til arbejde i en bil, der som minimum har autopilot og måske om nogle år endog er helt selvkørende.

I industrien varetager industrirobotter flere og flere opgaver, som kan aflaste medarbejderne, og i omsorgssektoren hjælper sociale robotter med at klare rutineopgaver, så de ansatte kan bruge deres varme hænder til pleje.

For at samarbejdet med robotterne fungerer så sikkert og optimalt som muligt, er det vigtigt, at vi mennesker har den rette mængde tillid til vores ikke-menneskelige samarbejdspartnere.

»Har du for lidt tillid, vil du monitorere unødigt meget eller måske endda lave de ting, robotten egentlig skal klare. Omvendt har du for stor tillid, er risikoen, at du glemmer at monitorere, og det kan i værste fald være farligt,« fortæller professor Matthias Rehm fra Aalborg Universitet.

Han skal stå i spidsen for forskningsprojektet ‘Regulating Trust in Human Robot Interaction’, der netop har fået støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond.

»Nogle forsøg viser for eksempel, at hvis en forsøgsperson skulle tørre et bord af i samarbejde med en robot og vedkommende ikke stolede på robotten, så endte han eller hun ofte med at tørre hele bordet af selv. Og så får man jo intet ud af den samarbejdende robot,« siger Matthias Rehm.

Omvendt har man også set eksempler på, at bilister stoler for meget på deres autopilot, som hjælper med at styre bilens fart.

»Hvis man ikke monitorerer bilen kontinuerligt, kan man ikke korrigere, når bilen for eksempel ikke bremser af sig selv, og det er jo super farligt,« påpeger Matthias Rehm.

I projektet skal han sammen med forskere fra Syddansk Universitets Campus i Sønderborg undersøge, om man kan “måle” tillid i interaktionen mellem robot og menneske.

Forskerne skal bruge forskellige måleinstrumenter for eksempel kameraer for at undersøge, om en persons kropspositur, måder at bevæge sig på, og måder at positionere sig i forhold til robotten kan være indikator for tillid.

»I dag vil man typisk undersøge folks tillid ved hjælp af et spørgeskema, når de har samarbejdet med robotten. Men det giver for det første et meget subjektivt billede, som måske ikke er det helt rigtige. Og det giver heller ikke mulighed for at tilpasse robotten, så tilliden kan forbedres,« siger Matthias Rehm.

Målet med projektet er at udvikle et system, som ved hjælp af en række data om interaktionen mellem robot og menneske kan måle tilliden. Derudover håber forskerne at kunne udvikle forskellige strategier, som kan manipulere tilliden.

»Vi har lavet nogle forsøg, som peger på, at hvis en person har fin tillid til en robot, som løser en rutineopgave (for eksempel tørrer bord af), så vil tilliden falde, hvis vi gør robotten hurtigere. Også selv om den stadig løser opgaven lige så godt,« fortæller Matthias Rehm.

Omvendt kan man hæve tilliden ved at øge robotten mere forudsigelig.

»Vi vil eksperimentere med at gøre robottens handlinger mere gennemsigtige for brugeren. Robotten skal være i stand til at forklare mere, hvorfor den gør, hvad den gør,« siger professor Kerstin Fischer, som vil lede arbejdet på Syddansk Universitet.

 

 

Photo by Science in HD on Unsplash