Case

Forskere vil øge overlevelsen for patienter med dødelig hjernekræft ved ny terapiform

Med støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond skal forskere udvikle en ny type celleterapi, som har potentiale til at kunne redde livet for patienter med uhelbredelige hjernetumorer.

  • Sundhed og Sygdom
  • International postdoc
  • 2020

Hvert år bliver knapt 300 danskere diagnosticeret med den mest ondartede form for hjernekræft, glioblastom. Patienterne har en gennemsnitlig levetid på omkring 14 måneder efter, at diagnosen er stillet, mens overlevelsen efter fem år er nede på 10 procent.

Derfor søger et nyt forskningsprojekt, som netop har fået støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond, at udvikle en ny form for immunterapi med helbredende potentiale for patienter med glioblastom.

Postdoc Maria Ormhøj fra Institut for Sundhedsteknologi ved DTU skal stå i spidsen for forskningsprojektet Dual ImmPACT – production of CAR T cells with superior therapeutic efficacy against glioblastoma.

Terapien, som kaldes kimær antigen receptor (CAR) T-celleterapi, skal udnytte immunforsvarets egen kraft gennem genetisk omprogrammering af immuncellerne, så de kan genkende og dræbe tumorceller.

»Det foregår ved, at man høster nogle immunceller, T-celler, fra patienterne, som man genetisk modificerer, så de udtrykker en immunreceptor, som hedder en CAR. Den type receptor er nemlig kræftsøgende. Så når man putter T-cellerne tilbage, som er modificeret med CAR, så kan de finde tumorcellerne og slå dem ihjel,« siger Maria Ormhøj.

Det er en helt ny behandling på området, som har et enormt potentiale, forklarer hun. Man har tidligere vist, at børn med uhelbredelig blodkræft, som får CAR T-celle behandling, har en 90 procent responsrate, og efter et år er omkring 50 procent stadig kræftfrie.

Den store udfordring i forhold til hjernekræft er at få T-cellerne til kun at angribe kræftceller.

»Det er svært at finde et godt mål for CAR-receptoren, da mange af de mål, som man gerne vil gå efter på tumorcellen, også sidder på rask væv. Det betyder, at man potentielt kan angribe rask hjernevæv, og det kan være livsfarligt,« siger Maria Ormhøj.

Derfor vil projektet udvikle en ny platform, som skal sikre produktionen af CAR T-celler med en forbedret effektivitet. Forskerne vil også udvikle en helt ny type CAR T-celler kaldet TRUCKs, som angriber tumoren. Det helt unikke er, at idet de finder tumorcellen, udskiller de molekyler, som kan stimulere andre immune celler til at angribe tumoren.

»På den måde kan man fuldstændig eliminere tumoren. Så vi vil bruge hele menneskets immunsystem til at genere et respons mod tumoren og forstærke CAR T-celleterapien, og det er ret unikt. Hvis vi lykkes, så har vi en rigtig effektiv og sikker behandlingsstrategi med helbredende potentiale til patienter med uhelbredelige hjernetumorer,« siger Maria Ormhøj.

Forskerne håber, at resultaterne fra projektet kan overføres til en patientbehandling inden for de næste fem år. Fremadrettet kan projektet med stor sandsynlighed også komme andre kræftpatienter med solide tumorer til gavn.

Forskningsprojektet, som skal løbe over 2 år, er et bredt samarbejde mellem forskere fra sundhedsteknologi på DTU og forskere fra University of Regensburg i Tyskland samt en læge på patologisk afdeling på Odense Universitetshospital og en hjerneforsker fra Harvard Medical School i USA.

Forstenet koral i sandet. Foto: Michele Hilbers
Modtager

Maria Ormhøj
Danmarks Tekniske Universitet/Research and product development in Germany

Projekt

Dual ImmPACT – production of CAR T cells with superior therapeutic efficacy against glioblastoma

Bevilget beløb

1.458.000 kr