Case

God undervisning skal skabe fremtidens entreprenører

Hvordan kan en særlig undervisningsmetode skabe fremtidens entreprenører og iværksættere? Det skal forskere afdække i et nyt forskningsprojekt finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond.

  • Tematisk » Læring og uddannelseskvalitet
  • DFF-Forskningsprojekt 2 (tematisk forskning)
  • 2018

God undervisning skal skabe fremtidens entreprenører | Danmarks Frie Forskningsfond

Hvis flere unge bliver iværksættere, når de er færdige med deres uddannelse, bidrager det til vækst og beskæftigelse i Danmark.

Men hvordan bidrager universiteter og professionshøjskoler til, at vi får flere iværksættere?

Det skal et nyt forskningsprojekt, som netop har fået midler fra Danmarks Frie Forskningsfond, undersøge.

I projektet skal forskere fra Copenhagen Business School (CBS), VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, og VIA University College zoome ind på en særlig undervisningsmetode, studiobaseret læring, som er udbredt på design- og arkitektskoler.

I studiobaseret læring bliver de studerende aktivt involveret i at løse en problemstilling eller udvikle et produkt for eksempel en kollektion, en strategi eller design af en bygning.

Underviserens opgave er at facilitere designprocessen og den efterfølgende evaluering af processen.

Entreprenant undervisning

- Studiobaseret undervisning minder på nogle måder om den arbejdsproces entreprenører også er i. Måske fremmer denne form for undervisning entreprenant tankegang, siger professor på CBS, Bo Christensen, som skal lede forskningsprojektet.


- Det står meget i modsætning til den gængse form for undervisning på universiteter, hvor vi laver forelæsninger for de studerende. Nu skal vi finde ud af, hvad denne undervisningsform gør ved de studerendes entreprenante tankegang, uddyber han.

Forskerne skal både videooptage undervisning på en række uddannelsesinstitutioner og lave registerstudier for at finde ud af, om studerende oftere starter succesfulde virksomheder, hvis de har modtaget studio-baseret undervisning.

Derudover skal de lave kontrollerede forsøg med studerende fra VIA University Colleges designlinje, hvoraf halvdelen vil modtage studio-baseret læring. Efterfølgende skal forskerne undersøge de studerendes entreprenante mindset.

Lektor på VIA, Paul McElheron, skal stå for kontrolgruppeforsøget. Efter hans mening kan projektet få stor betydning for fremtidens undervisning på VIA.

- Det kan være med til at guide, hvordan vi underviser og hvilken pædagogik, vi bruger. Der er en stor mangel på forskningsbaseret viden inden for det her område, den viden kan vi være med til at udbygge og bruge med dette projekt, siger Paul McElheron.

 

Foto: Headway @ Unsplash.com
Modtager

Bo Christensen
Copenhagen Buisness School (adm), VIVE, VIA University College

Projekt

Designerly ways of teaching for entrepreneurship in higher education

Bevilget beløb

5.582.584 kr