Case

Hvilken rolle spiller forestillinger om maskulinitet i radikalisering?

Med støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond skal et nyt forskningsprojekt undersøge, hvilken rolle forestillinger om maskulinitet spiller i mænds radikalisering og rekruttering ind i forskelligartede ekstremistiske og voldelige bevægelser.

  • Kultur og Kommunikation
  • International postdoc
  • 2020

Over 90 procent af aktørerne i voldelige ekstremistiske bevægelser er mænd.

Alligevel er maskulinitet i sådanne bevægelser kun studeret meget lidt.

Derfor vil forskningsprojektet Masculinity in Violent Extremism (MASIVE) undersøge forholdet mellem voldelig ekstremisme og forestillinger om maskulinitet. Målet er at få en bedre forståelse af radikaliseringsprocesser og på den måde kunne forebygge radikalisering.

- Maskuline frustrationer, som kan følge med idéen om at være en rigtig mand, er almenmenneskelige. Men måden nogle mænd reagerer på dem og forsøger at kompensere og overkomme frustrationerne bliver hypermaskulint, og det kan give en frugtbar jord for ekstremistiske bevægelsers narrativer.

Det forklarer Maja Touzari Greenwood, forsker ved Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) og kommendepostdoc ved Edinburgh University. 

Hun står i spidsen for forskningsprojektet, som netop har fået støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond. 

Igennem observerende interviews med danske jihadister og medlemmer af yderliggående højrefløjsgrupperinger i England og Skotland vil projektet undersøge ligheder og særegenheder mellem bevægelserne.  

De to valgte cases belyser, hvad henholdsvis etnicitet og klasse i sammenhæng med voldelig ekstremisme kan betyde for forestillingen om maskulinitet.   

- Jeg ønsker altså at se på, hvad det betyder for en kønskonstruktion som maskulinitet, at den defineres indenfor nogle specifikke kulturelle- og samfundsmæssige rammer, siger Maja Touzari Greenwood.

Hun håber derved at kunne bidrage til en bedre forståelse af, hvilke roller forestillinger om maskulinitet spiller i mænds radikalisering og rekruttering ind i voldelige ekstremistiske bevægelser.

Målet for projektet er at løfte det teoretiske niveau i ekstremisme- og radikaliseringsstudier ved at analysere samspillet mellem samfundsmæssige strukturer såsom køn, etnicitet og klasse og individuelle radikaliseringsprocesser. 

- Når vi forstår relevansen af de samfundsmæssige strukturer i forhold til kønsforestillinger, vil vi også på sigt have en bedre mulighed for at reagere over for voldelige ekstremistiske bevægelser på en mere langtidsholdbar og dybdegående måde, fremfor at reagere efter begivenheder har fundet sted, siger Maja Touzari Greenwood, som starter sit to-årige forskningsprojekt med et ophold på Edinburgh University og afslutningsvis ved DIIS.  

Foto: Melanie Wasser/Unsplah
Modtager

Maja Touzari
Københavns Universitet/University of Edinburgh

Projekt

Masculinity in Violent Extremism (MASIVE)

Bevilget beløb

1.607.200 kr