Case

Hvordan lærer vi? Gennem information eller erfaringer?

Med støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond skal forskere fra Syddansk Universitet undersøge, hvordan informationer og erfaringer spiller sammen i læring. Kan vi lære af informationer, eller er egne erfaringer det vigtigste?

  • Samfund og Erhverv
  • Forskningsprojekt 1
  • 2021

Hele livet skal vi lære nye ting: Nye samarbejdspartnere i virksomheden, nyt it-system, nye arbejdsgange, nye ansvarsområder på jobbet og i familien.

Læring hænger uløseligt sammen med, at man selv gør sig erfaringer. Men hvor stor rolle spiller erfaringer, og hvor meget kan man faktisk lære gennem information?

Det skal en gruppe forskere undersøge i projektet ‘A behavioral investigation of the determinants of strategic learning’, som netop har fået støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond.

»Vi skal undersøge, hvad folk lærer af information, hvordan man kan få forskellige ting ud af samme information, og også hvordan man lærer forskelligt af erfaringer,« siger lektor på Institut for Virksomhedsledelse på Syddansk Universitet Sibilla Di Guida.

Hun skal lede det nye forskningsprojekt, som primært vil være bygget op omkring eksperimenter, hvor forsøgspersoner får forskellige informationer og på baggrund af det skal samarbejde om at løse forskellige skemalagte opgaver.

Forskningens resultater vil være interessant i ledelses øjemed, fordi det vil give en bedre forståelse af, hvordan mennesker reagerer forskelligt på erfaringer og information.

»Inden for ledelse for eksempel er det vigtigt at være bevidst om, at information kan blive forstået forskelligt fra medarbejder til medarbejder. Vores forsøg vil kunne sige noget om, hvordan forskellige forsøgspersoner bruger information forskelligt,« siger Sibilla Di Guida.

»For at være en god leder, er det vigtigt at forstå, at forskellige mennesker har brug for forskellige typer af informationer for at løse en opgave bedst muligt,« siger Sibilla Di Guida.

Forskerne skal også undersøge, hvordan forsøgspersonerne bruger erfaringer fra én opgaveløsning til at løse en lignende opgave.

Hvis to forsøgspersoner for eksempel har løst en opgave korrekt på baggrund af informationer og erfaringer i samarbejdet, så er det sandsynligt, at de vil forsøge samme strategi, når de skal løse næste opgave. Også selv om den strategi faktisk er forkert.

I projektet vil forskerne undersøge, om det er muligt at få folk til at ændre strategi, hvis det er nødvendigt.

»Alle, som bliver præsenteret for en ny opgave, har et sæt indlejrede strategier, som man vil starte med at bruge for at løse opgaven. Her er det interessant at undersøge, om vi med information kan ændre folks strategi, så de løser opgaven på en anden måde,« siger Sibilla Di Guida.

Ifølge Sibilla Di Guida kan resultaterne også være interessante i forhold til læring i skolen, fordi de netop fortæller noget om, hvordan læring foregår, og hvordan erfaringer og information spiller sammen.

Photo by Hans-Peter Gauster on Unsplash