Case

Hvordan påvirker hverdagsbrug af digitale medier vores adfærd og forestillinger om os selv?

Med støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond skal danske forskere undersøge danskernes hverdagsbrug af digitale medier og selv-tracking-teknologier. Målet er at klæde os bedre på til at forstå og navigere i den digitale tidsalder.

  • Kultur og Kommunikation
  • Forskningsprojekt 2
  • 2020

Kort-apps skal vide, hvor du er, menstruations-apps vil vide, hvad dit humør er, SoMe-apps vil vide, hvem dine venner er, og slanke-apps vil have adgang til din kamerarulle.

 Vi bruger digitale medier hele tiden til at koordinere hverdagens aktiviteter, tracke vores personlige liv og arbejde og til at kommunikere med samfundets institutioner.

 Men vi efterlader også en række data-fodspor ved brugen af digitale medier, som gør at vores hverdagsliv i stigende grad bliver dataficeret.

 Derfor vil et nyt tværfagligt forskningsprojekt undersøge brugen af self-tracking-teknologier og andre former for person-baseret tracking af vores aktiviteter.

 »Målet er at vide noget mere om, hvad det er, vi siger ja til på de digitale platforme. Vi er som individer og samfund for dårligt klædt på til at tage ordentligt stilling til andres brug af vores data og de konsekvenser, det kan have,« siger Stine Lomborg, som er lektor i Kommunikation og IT ved Institut for Kommunikation på Københavns Universitet.

 Hun skal lede forskningsprojektet Datafied living, som netop har fået støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond.

 Omdrejningspunktet i projektet er et stort empirisk studie, hvor forskerne gennem et år følger omkring 100 danskere, som tracker sig selv og på andre måder bliver tracket på tværs af deres personlige liv, arbejdsliv og samfundsliv.

 »Vi skal finde ud af, hvordan almindelige mennesker oplever sig selv gennem digitale data, hvilke konsekvenser det har for deres adfærd og forestillinger om sig selv samt deres forventninger og viden om, hvad deres persondata bliver brugt til,« siger Stine Lomborg.

 Projektet undersøger også, hvordan tracking-infrastrukterer virker, og hvordan persondata indsamles og analyseres af kommercielle og offentlige aktører i den digitale økonomi.

 Med udgangspunkt i den indsamlede data vil forskerne anvise nogle løsninger, der kan klæde almindelige danskere på til at leve et godt dataficeret liv.

 »Vi skal lære at tage stilling på et mere aktivt og oplyst grundlag, så vi kan navigere i den her malstrøm af teknologiske udviklinger, som vi ikke helt forstår. Vi går ikke ind i projektet med en agenda om, at vi nødvendigvis skal blive mere kritiske forbrugere, men at vi skal blive mere vidende, så vi som samfund kan udvikle bedre, mere meningsfulde og etisk ansvarlige data-drevne løsninger i fremtiden,« siger Stine Lomborg.

Forskningsprojektet, som skal løbe over 4 år, er et bredt samarbejde mellem forskere fra KU, SDU, CBS og en række udenlandske universiteter.

 

Foto: Stephen Frank Unsplash