Case

Inddragelse af lokalbefolkning skal sikre mere opbakning til vindmølleparker

Forskere fra DTU skal undersøge baggrunden for, at vindmøllelyd ofte leder til kontrovers og forsinkede projekter. Målet er at få eksperter og lokalbefolkningen til at kommunikere bedre.

  • Tværrådslig
  • DFF-Forskningsprojekt 2 (tematisk forskning)
  • 2020

Der skal tryk på den grønne omstilling, hvis vi skal nå at bremse klimaforandringerne før det er for sent og derfor er det nødvendigt at booste produktionen af vedvarende energi i Danmark.

Så langt kan de fleste være enige. Men når det viser sig, at produktionen af den vedvarende energi skal foregå i en vindmøllepark, som nærmest ligger i ens baghave, så hører enigheden og opbakningen op.

Lokal modstand og kontroverser over særligt opstilling af vindmøller er udbredt. En rapport fra Dansk Energi fra 2019 viste for eksempel, at lokale protester i Vestjylland i 2017 førte til, at man droppede vindmølleprojekter med potentiale for at producere strøm til 200.000 husstande.

Derfor vil et nyt forskningsprojekt se på vindmøllestøj som case for at få en bedre forståelse af, hvorfor der er en stigende modstand mod vindkraft fra lokalsamfundet, og hvordan man kan planlægge den type projekter bedre i samarbejde med lokalbefolkningen. 

»Det er ikke nok at få tekniske forklaringer på, hvorfor vindenergi er mest effektivt og smart. Det kan nemlig føre til en usikkerhed, som skaber den lokale modstand, der forsinker projekter, og nogle gange får dem aflyst. Og det gør det mere besværligt at møde Danmarks klimamål,« siger Julia Kirch Kirkegaard, som er forsker ved Institut for Vindenergi på Danmarks Tekniske Institut (DTU).  

Hun som skal stå i spidsen for forskningsprojektet The case of wind turbine sound and its politicisation (Co-Green), som er støttet af Danmarks Frie Forskningsfond. Forskerne fra DTU skal de næste tre år undersøge de mange forskellige måder, som man kan forstå vindmøllelyd på.

»Vi vil gerne forstå, hvordan og hvorfor lyd fra vindmøller ofte bliver politiceret og problematiseret i specifikke vindmølleprojekter. Hvorfor er vindmøllelyd næsten altid det første, der klages over?,« siger Julia Kirch Kirkegaard

Projektet har to indledende trin: 
1. Forskerne skal tale med en række eksperter for at forstå det tekniske bag vindmøllelyd.
2. Projektet skal lave seks casestudier på specifikke vindmølleparker i Danmark. Her skal de blandt andet tale med lokalsamfundet, projektudviklere og andre aktører      for at blive klogere på, hvordan, hvornår og hvorfor vindmøllelyd er kontroversiel.

Projektet skal ende ud i, at begge grupper mødes i små workshops, hvor de får mulighed for at høre og forstå hinandens viden og virkelighed. Målet er at få en bedre forståelse for, hvordan man inddrager lokalbefolkningen i anbefalinger til fremtidige grønne projekter.

»Den grønne omstilling er ikke kun noget, der skal løses rent teknisk. Det er vigtigt, at vi tænker teknologi sammen med det samfund, der skal leve med teknologien. Vi skal skabe rum til samtale på tværs af teknisk viden og lokalsamfund,« siger Julia Kirch Kirkegaard.

 

Foto: Waldemar Brandt, Unsplash