Case

Kan kugledyner sikre nattesøvnen for børn med ADHD?

De benyttes allerede mange steder. Nu skal det dog for første gang undersøges videnskabeligt, om kugledyner har en reel positiv effekt på nattesøvnen hos børn med ADHD. Håbet er, at kugledynerne kan opnå at få status som en regulær behandlingsmetode.

  • Tematisk » Styrket klinisk og uafhængig forskning
  • DFF-Forskningsprojekt 1 (tematisk forskning)
  • 2022

Klokken nærmer sig sengetid, men kroppen sitrer efter en lang dags sanseindtryk. Dem har børn med ADHD nemlig svært ved at håndtere, og derfor kan nervesystemet have svært ved at falde til ro.

Nu vil et forskningsprojekt forsøge at give et videnskabeligt svar på, om kugledyner kan blive et værktøj til behandling af børn med ADHD, der lider af søvnvanskeligheder. Kugledyner er dyner, som indeholder små kugler, der har en vis tyngde.

»På nuværende tidspunkt hedder det sig, at man kan bruge kugledyner som et hjælpemiddel, men det er ikke nogen behandlingsmetode. Det skyldes, at der ikke findes nogen evidens for kugledyners effekt på søvn,« forklarer Ina Olmer Specht, ph.d. og seniorforsker på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital i København.

Med midler fra Danmarks Frie Forskningsfond vil hun stå i spidsen for projektet, som er planlagt til at skulle løbe over to år.

Kugledyner benyttes allerede i dag

Allerede nu er kugledyner i brug blandt andet på nogle af landets børnepsykiatriske afdelinger. Dynerne bliver taget i brug, når almindelig søvnhygiejne viser sig ikke at være nok. Det vil sige, når det eksempelvis ikke er nok at gå i seng til en bestemt tid, at sørge for ikke at kigge ind i en skærm, lige inden man skal sove, og at undlade at spise lige før sengetid.

Søvnproblemer hos børn med ADHD kan fylde meget i hverdagen, både for det enkelte barn og for forældre og søskende.

»Hvis børn med ADHD har en dårlig nattesøvn, påvirker det deres kernesymptomer til det værre. De bliver meget mere hyperaktive, irritable og har svært ved at koncentrere sig,« fortæller Ina Olmer Specht.

150 børn skal indgå i projektet

Hun håber at kunne samle 150 ADHD-børn, der lider af søvnvanskeligheder, og lade dem blive en del af projektet.

Det skal primært undersøges, hvor lang tid børnene er om at falde i søvn, hvis de sover henholdsvis med en kugledyne eller med en almindelig dyne.

Derudover vil projektet komme til at inkludere en række andre punkter. For eksempel kugledyners effekt på børnenes livskvalitet og forældrenes stressniveau.

»Vi håber, at det viser sig, at kugledyner har en effekt. Det vil være rart, hvis man kan tilbyde disse børn en kugledyne i stedet for søvnmedicin,« pointerer Ina Olmer Specht.

Du kan læse flere detaljer om projektets metode i faktaboksen nedenfor.

Håber at sikre overskud i hverdagen

Teorien bag kugledyner bygger på det, der kaldes for sanseintegration.

Børn med ADHD får i løbet af dagen ophobet de sanseindtryk, som de bliver udsat for. De kan ikke sortere dem i hjernen, og derfor bliver de overstimulerede og får sværere ved at interagere med andre mennesker.

En kugledyne kan i teorien hjælpe børnene ved at stimulere følesansen samt muskler og led.

Stimuleringen sker ved, at kuglerne hele tiden ligger og bevæger sig med tyngde, så de giver en øget kropsbevidsthed og ro til nervesystemet. Så hver gang et barn vender sig, fordi hjernen begynder at arbejde, stimulerer kuglerne kroppen og giver ro.

»Hvis kugledyner kan give børnene et ekstra overskud, kan det måske hjælpe med til, at de får det bedre i selskab med deres jævnaldrende,« siger Ina Olmer Specht.

Hun håber dermed også, at projektet vil kunne bevise, at kugledyner er vejen til en forbedret hverdag for forældre til børn med ADHD.

FAKTA: Sådan går forskerne til værks

Når børn med ADHD har søvnproblemer, vil de og deres forældre ofte søge til en børnepsykiatrisk afdeling for at få hjælp. Her vil de forsøge at blive hjulpet til at få en god søvnhygiejne. Det vil sige, at de bliver vejledt i, at søvn kan forbedres med faste sengetider, ved at undgå at kigge på elektroniske skærme lige op til sengetid og ved ikke at spise for sent på dagen med mere.

Hvis en god søvnhygiejne ikke hjælper, kan børnene blive deltagere i det nye projekt. I alt er det målet, at 150 børn skal indgå. Gruppen bliver via lodtrækning splittet i to, så halvdelen af børnene kommer til at sove med en almindelig dyne, mens den anden halvdel sover med en kugledyne.

Forskerne vil primært kigge på, hvor lang tid der går, fra børnene bliver lagt i seng, til de falder i søvn.