Case

Krydderurter kan ændre kemien i deres planteolie og tilpasse sig skiftende klima

Forskere fra Aarhus Universitet vil kortlægge de kemiske variationer i planteolien og genetikken bag. Forskningen vil gøre os klogere på planters tilpasningsevner ved ændringer i klimaet.

  • Natur og Univers
  • Forskningsprojekt 2
  • 2021

De fleste kender timian og rosmarin som en, ofte halvvissen, krydderurt i køkkenet. Men faktisk er de to krydderurter meget mere end det.

De tilhører nemlig en gruppe såkaldt aromatiske planter, som producerer en særlig olie, der giver den velkendte duft og smag, som vi ynder at tilføje vores lammekøller og ovnkartofler.

»Der er forskellige kemiske stoffer i olierne, som gør, at de dufter lidt forskelligt. Hos timian har man indtil nu fundet ni forskellige dufte. Den kemiske sammensætning i olien er forbundet med plantens evne til at klare klimatisk stress som for eksempel frost og tørke,« fortæller seniorforsker på Institut for Bioscience Bodil Ehlers fra Aarhus Universitet.

Hun skal lede forskningsprojektet ‘AromAdapt: The ecological genomics of chemical variation in aromatic plants’, som netop har fået støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond.

I projektet skal hun sammen med kollegaer fra Aarhus Universitet og en gruppe franske forskere kortlægge den kemiske variation i aromatiske planters olier i den nordvestlige middelhavsregion.

Forskerne kombinerer laboratorie- og feltforsøg af timian, sar og lavendel, som naturligt vokser i middelhavsområdet i Italien, Frankrig og Spanien – et område med stor variation i klimatiske forhold hvad angår temperatur og tørkestress.

På den måde vil de få indsigt i, hvordan forskellighed i oliernes kemiske sammensætning påvirker planternes overlevelse under forskellige klimatiske forhold.

For at få indsigt i planternes muligheder for evolutionært at tilpasse sig, og hvor hurtigt den tilpasning kan gå, vil forskerne også undersøge genetikken bag de forskellige variationer i olierne.

»Det er genetikken, der afgør, hvor hurtigt der kan ske en selektion blandt planterne, for eksempel når klimaet ændrer sig. På nuværende tidspunkt ved vi ikke, om det er få eller mange gener, der styrer kemien i olierne, og vi ved heller ikke, hvordan mængden af gener spiller ind på, hvor hurtigt planterne kan tilpasse sig og over tid ændre deres oliers kemiske sammensætning,« siger Bodil Ehlers.

De aromatiske planter, vi normalt kender som krydderurter, er udbredt i middelhavsregionen, hvor de mange steder dominerer den naturlige vegetation.

Projektet vil give ny indsigt i en vigtig plantegruppes evne til at tilpasse sig, når klimaet ændrer sig.

 

 

Photo by Anja Junghans on Unsplash